Senet-->Seri Senet Basımı Ekranındaki Kefil Bilgilerin..." />

Wolvox ERP 8.14.01

Eklenme Tarihi : 25.03.2019
Görüntülenme Sayısı : 3486

Sürüm Güncellemesi

AKINSOFT Wolvox ERP

Version : 8.14.01

08.04.2019

 

Finans Yönetimi

 

1-Bakiyeler Listesi' nden, ayrıntılı hareket raporuna hızlı ulaşılabilmesi için buton eklendi.

2- Dönemsel hareket raporu içerisine "SMS" gönderim özelliği eklendi.

3- Yeni Taksit Girişi-->Senet-->Seri Senet Basımı ekranındaki kefil bilgilerinin cari listesinden seçilebilmesi sağlandı.

4- Hızlı Cari Arama filtreleme seçeneklerindeki  "Genel Arama" alanında "Cep Telefonu" bilgisinin filtrelenmesinde düzenlemeler yapıldı.

5- Cari Özel Rapor içerisine, cari özel alan tanımları filtreleme seçenekleri eklendi.

6- Cari Hareket Raporu'nda carilerin "Rota Grubu" bilgilerinin filtreleme kriteri olarak eklenip kullanılabilmesi sağlandı.

7- Çek/Senet Raporu grid alanlarda kefil bilgilerinin görüntülenmesi sağlandı.

8- Bakiyeler listesinden, cari kartında tanımlı olan yetkililere sms gönderilebilmesi sağlandı.

9- Banka Transfer hareketinden, yevmiye fişinin görüntülenmesi sağlandı.
 
10- Toplu cari tediye formunda, banka işlemleri için işlem ücreti belirtilebilmesi sağlandı.
 
11- Toplu Cari Hareket ve Toplu Cari Tahsilat ekranlarında makbuz numarasının girilebilmesi sağlandı.
 
12- Cari arama ekranında grid alanlarda e-fatura durumunun görüntülenmesi sağlandı.
 
13- Excel'den cari aktarımına cari kayıt tarihi alanı eklendi.(Tarih formatı 13.03.19 veya 13.03.2019 olmalıdır.)
 
14- Ayrıntılı Hareket Raporu' nda cari pazarlamacısına göre filtreleme yapılabilmesi sağlandı.
 

 

 

 

Stok Yönetimi

1- Stok tanımları fiyatlar sekmesine, stok fiyatlarının değişiklik yapıldığı tarihin görüntülenmesi sağlandı.

2-  Stok Tanımlar Seri Etiket alanında fiyat değişiklik tarihine göre filtreleme seçeneği eklendi.

3-  Depo Envanteri raporunda stok özel alan tanımlarına göre filtreleme yapılabilmesi sağlandı.

4-   Hızlı stok tanım ekranında aynı barkod ile kayıt yapılmasını engellemek için kontrol eklendi.

5-  Stok Tanımlar Listesi-->İşlemler--> Bilgi Güncelle ekranına "Yerli Üretim" alanı eklendi.

6- Stok tanımları, genel bilgiler sekmesindeki "Döviz Hesabı Kullan"  seçeneğinin kaldırılmasında döviz simgesinin de kaldırılması sağlandı.

7-Toplu Stok Hareket ekranında, stok ek barkodlarının okutulabilmesi sağlandı.

8- Depo Envanteri (Birimli) raporu dizaynında stok resimlerinin yazdırılabilmesi sağlandı.

9- Stok Tanımlar Seri Etiket raporu "Basılacak Etiketler" bölümünde "Listelenen Kayıt Sayısı"nın gösterilmesi sağlandı.

10- Stok modülündeki Paket Tanımları'na paketin görselinin eklenebilmesi ve Paket Tanımları Listesi (Seri Etiket) kısmında yazdırılabilmesi sağlandı.

11-  Hızlı stok tanımı ekranında alış ve satış fiyatına göre kar/zarar oranının gösterilmesi sağlandı.

12- Renk kaydında, renk tanımı alanının karakter sayısı arttırıldı.

13- Hızlı Stok Tanımı formunda, imlecin seçime bağlı olarak, stok kodu , barkodu ve stok adı alanlarına konumlanması için ayar eklendi.

14- Stok etiket yazdırma işleminde, yazdırılacak stokların yazdırma bölmesine hızlı eklenebilmesi için kısayol oluşturulabilmesi sağlandı.
 
15- Paket tanımlarının kopyalanması sağlandı.
 

16- Hizmet Analizi Aylık Raporu'nda, hizmet grupları ile raporlama yapılabilmesi sağlandı.

17-  Stok kartından, hareket raporu açıldığında otomatik filtreleme yapılması sağlandı.

18- Stok Envanteri(Birimli) raporu “Excel'e Formatlı Aktar(Detaylı)” seçeneğinde diğer birimlerin Excel'e aktarılması sağlandı.

19- Hizmet Analizi(Aylık) raporu filtreleme seçeneklerine KDV dahil/hariç seçeneği eklendi.

20- İşlem Görmeyen Stoklar raporuna “Yazdır” butonu eklendi.

21- Paket tanımlarına “Araya Satır Ekle” butonu eklendi.
 
22- Toplu Stok Hareketi ekranında gramajlı barkodların okutulması sağlandı.
 

 

 

 

Satın Alma/Satış Yönetimi

 

1- İrsaliye içerisinde cari seçimi ardından E-Fatura ve E-Arşiv kullanan müşterilerin gösterimi sağlandı.

2- Sevkiyat Planlama alanına yazdırma özelliği eklendi.

3- Promosyon tanımları alanında indirim yapılacak ürünün "Fiyatı" girilebilmesi sağlandı.

4- Sipariş Teslim Raporu'nda "Rota Grubu" alanı veri tipi çoktan seçmeli olarak düzenlendi.

5-  Fatura ve Cari Bazında Kar / Zarar Raporu grid alanlarda, fatura kaydında yer alan "Ek Bilgi-1" ve "Ek Bilgi-2" alanlarındaki bilgilerin görüntülenebilmesi sağlandı.

6- Fatura kopyalama işlemlerinde, fatura kesildi durumunu sıfırlama özelliği eklendi.

7- Toplu Masraf Faturası ekranında "Gider Adı" alanında F10 tuşu ile arama ve seçim yapılabilmesi sağlandı.

8-  Sipariş Teslim Raporu'nda siparişlerin "Basit Üretim" modülünde "Üretim Planlama" kısmındaki "Durumu" ve "Üretim Kodu" bilgilerinin görüntülenmesi sağlandı.

9- B Formları raporunda carilerin e-posta adreslerinin görüntülenmesi sağlandı.

10-  Alış Faturası kaydı, "Satış Fiyatı Oluştur" penceresinde, girilmiş kar marjı oranının tüm stoklara aktarılabilmesi sağlandı.

11- Alınan Sipariş kaydında  "Sipariş Bazında" ya da "Stok Bazında" "Satın Alma Talebi" oluşturulabilmesi sağlandı. Bu işlem için sipariş kayıt penceresinde sağ üstteki "İşlemler" butonundan "Sipariş İhtiyaç Listesi" seçeneğine tıklanıp açılan pencereden "Satın Alma Talep Kaydı" oluşturulmalıdır.

12- Teklif Raporu(Hareketli) ekranında teklif hareket alanında tanımlanan özel alanlara göre filtreleme yapılabilmesi sağlandı.

13- Fatura --> Teklif --> Sipariş --> İrsaliye kaydı ekranında alternetif stokların listesinin görüntülenmesi sağlandı.

12- Sipariş Teslim Raporu' nda depo alanına göre filtreleme yapıldığında, grid alanlarda depo adının görüntülenmesi sağlandı.

13-  Alış faturasında bulunan ek maliyet seçeneğinde faturada bulunan stok kalemlerine göre aktarılması sağlanmıştır.

14- Aynı cariye, aynı alış fatura numarası ile kayıt sırasında uyarı alınması sağlandı.

15- Sevkiyat planlama işleminde, kayıtlı faturalardan da planlama yapılması sağlandı.

16- Sevkiyat planlama formunda, özel alan tanımları oluşturulması sağlandı.

17- Sevkiyat planlama formunda oluşturulan özel alan tanımlarının, sevkiyat planlama listesinde raporlanabilmesi sağlandı.

18- Sevkiyat planlama formunun yazdırılabilmesi sağlandı.

19- Sipariş teslim raporu, stok toplamlarında stok bakiye toplamlarının görüntülenmesi sağlandı.

20- Fatura KDV Analizi' nde kapalı fatura bilgilerine göre filtreleme yapılabilmesi sağlandı.

21- Sipariş Raporu'nda cari yetkilisine göre filtreleme yapılabilmesi sağlandı.
 
22-  Aynı fiş numarası ile kaydedilen masraf faturalarında uyarı alınması sağlandı.(Masraf Faturası'nda cari seçimi yapıldığında uyarı alınmaktadır)
 

23- Fatura Raporu(Hareketli) filtreleme seçeneklerine"Sevk Adresi" alanı eklendi.

24- Sipariş kaydı, hızlı cari arama ekranında yeni kaydedilen carilerin siparişte otomatik gelmesi sağlandı.
 

25- Fatura kaydında eklenen hizmetlerin en satış bilgilerinin görüntülenmesi sağlandı.

26- Transfer irsaliyesinde kısmi teslimat özelliği eklendi.
 

27-  Sipariş teslim raporu yazdırma formuna, stok kartındaki raf no, yer no bilgilerinin çekilebilmesi sağlandı.

  1. 28- Fatura KDV Analizi raporunda yer alan fatura tipi filtreleme seçeneklerine fiyat farkı seçeneği eklendi.

   
29- Özel Ayarlar-->İrsaliye ayarlarına petrolcu sistemi kullan ve toptancı sistemi kullan seçenekleri eklendi.
30- Genel Ayarlar * Fatura Sabitleri kısmındaki "İrsaliyenin faturalandırılması sırasında cari hareket entegrasyonunu fatura ile ilişkilendir" kutusu işaretli olarak kullanımda, faturalandırılan irsaliyenin faturası silindiğinde irsaliye cari hareketinin "Cari Hareket Raporu"nda tekrar görünmesi sağlandı.

 

 

 

Üretim Yönetimi

 

1-  Üretim kodu karakter sınırı arttırıldı.(Karakter sınırı : 20)

2- Basit üretim işleminde oluşan yevmiye kaydının, üretim planlama ekranında görüntülenmesi sağlandı.

3- MRP II maliyet raporu formuna , stok kodu alanı eklendi.

4- Fasona Gidiş ve Fasondan Geliş raporlarında hareket yüksekliğinin sabit kalması sağlandı.

5- Üretim gün sonu raporunda “Personel” alanının gridde görüntülenmesi sağlandı.

6- Basit üretim(normal)de sabit fire girilebilmesi sağlandı.

 

Servis Yönetimi

 

1-  Servis fişinin excel üzerinden aktarılabilmesi için Servis Fişi-->İşlemler-->Excel'den Bilgi Al seçeneği eklendi.

 

2- Servis Bakım Sözleşmesi formundan, cari kartında tanımlı olan yetkililere sms gönderilebilmesi sağlandı.

3- Servis Randevu kaydından, cari kartında tanımlı olan yetkililere sms gönderilebilmesi sağlandı.
 

 

e-Fatura / e-Arşiv

 

1- e-Fatura gelen kutusu ekranında, fatura tarihine göre sorgulama eklendi.

2-e-Fatura / e-İrsaliye gelen kutusu için listeden çıkart yetkisi eklendi. (İlgili sürüm kurulumu sonrasında yetki otomatik olarak kalkar, listeden çıkart butonu görünmesini istediğiniz kullanıcılara yetki verilmesi gerekmektedir.)
 

 
4- Gönderilmiş e-Faturalar listesi içerisine tarihi alanına saat filtresi eklendi.

5- e-Fatura yazdırma işleminde PDF açılmaması sağlandı.

6- e-Fatura Gönderimi ekranında fatura saati ve cari grubu, ara grubu ve alt grubuna göre filtreleme yapılabilmesi sağlandı.
 

 

 

Diğer İşlemler

 

1-Excel'den stok aktarımında barkod ile eşleşme yapıldığında yeni kayıt edilen stokların stok kodlarının belirlenebilmesi sağlandı.

 

İthalat Yönetimi

1-.Stok millileştirme işlemlerinde oluşan yevmiye fişinin, millileştirme ekranında görüntülenebilmesi sağlandı.

 

 

Genel

 

1- Kontrol paneline e-Fatura/e-Arşiv/e-İrsaliye gönderimleri için mersis no ve ticari no eklendi.

2- Yetkili --> Genel ayarlar --> Genel muhasebe -->e-Defter alanına banka transfer belge türü seçimi eklendi.

3- Wolvox ERP programımız içerisine "Akınsoft Bilgi Bankası" yönlendirme butonu eklendi.

4- Özel alan tanımlamalarında "Veri Tipi" alanının boş gelmesi sağlandı.

 

6- Fatura formunda, hareket alanına oluşturulan özel alan tanımlarının, zorunlu alan olarak seçilebilmesi sağlandı.

7- Stok fiyatlarının değiştirilmesi için mevcut olan yetkinin, alış ve satış fiyatları için ayrı şekilde kullanılabilmesi sağlandı.
8- Özel ayarlar-> Servis Ayarları alanına, servis hareket sıralaması seçeneği eklendi.
9- Servis fişinde cari/stok hareketlere işlensin seçeneklerinin değiştirilmesi, kullanıcı bazında yetkiye bağlandı.
10- Dizayn dosyalarında kullanılan Karekod veri alanına, birden fazla bilgi aktarılarak Karekod oluşturulması sağlandı.

11- Basit Üretim modülünden yapılan üretimlerde oluşan "Genel Muhasebe" fiş kayıtları için açıklama şablonunun belirlenebilmesi sağlandı.

12- Özel ayarların kullanıcı bazında görüntülenmesi sağlandı.

13- Mail/Sms listesindeki gönderilmeyen mailler için maksimum deneme sayısı eklendi.

14- Yönetici ekranı eklendi. (Detaylar için Tıklayınız.)

 

Etiketler

Bu bilgi yararlı oldumu ?