Wolvox ERP 8.09.01

Eklenme Tarihi : 01.04.2018
Görüntülenme Sayısı : 5012

Sürüm Güncellemesi

AKINSOFT Wolvox ERP

Version : 8.09.01

04.04.2018

 

Finans Yönetimi

 

1- Cari tanımları içerisine CRM Müşteri listesi ekleme ,çıkarma ve liste görüntüleme alanı eklendi.

2- Cari Yetkililer Listesi filtreleme seçeneklerine "Cep telefonu" ve "Mail adresi" alanları eklendi.

3-Cari ile ilgili raporlamalara "İli" sıralama alanı eklendi.

4-Banka tanımlarında , kaydedilen her kredi kartı için farklı hesap kodu tanımlanabilmesi sağlandı.

5-Cari yetkililer listesine ilgili pazarlamacıya göre filtreleme seçeneği eklendi.
6-Cari yetkililer listesine toplu sms ve toplu mail atma özelliği eklendi.
7-Cari tanımları ekranında yer alan raporlar sekmesinde yer alan CRM butonuna "Proje ve Satış Takip Raporu", "Müşteri Karlılık Raporu" ,"Müşteri Bazında En Çok Satılan Ürünler" ve "Müşteri Bazında Satılmayan Ürünler Raporu" eklendi.
8-Ayrıntılı hareket raporunda cari yetkililerine mail gönderilebilmesi sağlandı.(Cari seçildiğinde aktif olur.)
9-Gün Sonu Raporu fatura detaylarında pazarlamacı bilgisinin gösterilebilmesi sağlandı.
10-Cari Yaşlandırma Raporu grid alanlara “Son İşlem Tarihi” alanı eklendi.

 

 

 

Stok Yönetimi

1-Stok Sipariş Listesi'ne "Özel kodu 1" , "Özel kodu 2" ve "Özel kodu 3" filtreleme alanları eklendi.

2Lot giriş ve çıkış hareketlerinin miktar alanında ondalıklı sayı kullanılarak yapılabilmesi sağlandı. (Örneğin 0,65 Gram)

3Fatura hareket satırında yer alan "Özel Kod " alanı ile  Stok Bazlı Fatura Raporu'nda filtreleme yapılabilmesi sağlandı.

 

4-Stok Arama Ekranı, depo bakiyeleri bölümüne depoların aktif/pasif olduğunu belirten “Aktif” alanı eklendi.

5-İşlem Görmeyen Stoklar Raporu filtreleme seçeneklerinde bulunan ölü ve hareketsiz stok farkını açıklamak için Bilgi Bankası'na makale eklendi.Makaleye hızlı erişim sağlanabilmesi için rapor üzerinde soru işareti butonu eklendi.
6-Stok Kar/Zarar Raporu dizaynına Kdv oranlarının çekilebilmesi sağlandı.(Expression ile işlem yapılabilmektedir.)
7-Stok Sayım Listesi filtereleme seçeneklerine “Stok Grup”, “ Alt Grup” ve “Ara Grup” alanları ekledi.

8-Stok Hareket Analizi(Aylık) Raporu filtreleme seçeneklerine “Transfer İrsaliyelerini Dahil Et/Etme” seçeneği eklendi.

9-Stok Sipariş Listesi ekranında sıralanacak alanlar bölümüne tedarikçi stok koduna göre filtereleme özelliği eklendi.
10-Stok tanımları Listesi'nde “Kalan Miktarları Göster” seçeneğinin işaretli gelmesi sağlandı.

 

 

 

Satın Alma/Satış Yönetimi

 

1-Toplu İrsaliye Basımı filtreleme seçeneklerine "Pazarlamacı" alanı eklendi.

2- İrsaliye, Sipariş ve Teklif kayıt pencerelerindeki toplam miktar bilgilerinin durum çubuğunda görüntülenmesi sağlandı.

3-Satış faturası işleminde "Limitli Tevkifat Kullanımı" seçeneği eklendi. (Genel ayarlar -> Fatura Ayarları - > Satış Faturası -> Limitli Tevkifat Kullanımı alanında belirtilecek limit üstündeki KDV dahil tutarlarda, otomatik olarak tevkifat uygulanmaktadır.)

4- İrsaliye Faturalandırma filtrelme seçeneklerine irsaliye "Özel kodu" alanı eklendi.

5-Fatura hareket satırında bulunan "Teslim Şartı", "Kabın Cinsi , "Teslim ve Ödeme Bilgisi" gibi alanlarda girilen bilgilerin tüm hareket satırlarına toplu olarak aktarılabilmesi sağlandı.

6- İrsaliye Raporu(Hareketli) filtreleme seçeneklerine "İrsaliye Tipi" alanı eklendi.

7-Yurtiçi verilen Teklif kayında kopyalama işlemi için yetki eklendi.

8- Stok kartında eklenen açıklamaların Teklif ,İrsaliye,Fatura ve Sipariş gibi modüllerde hareket açıklaması olarak seçilebilmesi sağlandı.

9-Sipariş Teslim Raporu'na, stok bakiye miktarı sipariş miktarını karşılamayan ürünleri filterelemek için alan eklendi.
10-Teklif Raporu grid alanlarına "Ek Bilgi 1" ve "Ek Bilgi 2" alanları eklendi.
11-Fatura KDV Analizi Raporu grid alanlara KDV matrahları için alanlar eklendi.
12-Fatura KDV Analizi Raporu grid alanlara "T.C. Kimlik No" , "Vergi No" ve "Vergi Dairesi" alanları eklendi.
13-Fatura Stok/İşlem Türü Raporu filtreleme seçeneklerine “Fatura No” alanı eklendi.
14-Sipariş Raporu(Hareketli) ve Fatura Raporu(Hareketli) ekranında hareketler alanı grid alanlara “Stok Barkodu” alanı eklendi.
15-Sipariş Teslim Raporu grid alanlara “Stok Adı Y.Dışı” alanı eklendi.
16-İrsaliye Faturalandırma ekranında özel bölümünden eklenen filtreleme alanlarında "Filtreleme Düzenleme(F7)" yapılabilmesi sağlandı.
17-Alış irsaliyesinde ek maliyetlerin yansıtılabilmesi sağlandı.
18-Sipariş Teslim Raporu'nda fazla teslimat yapılabilmesi için Kontrol Paneli'ne yetki eklendi.
19-Sipariş Raporu(Hareketli) dizaynınada stok resimlerinin yazdırılabilmesi sağlandı.

20-Sipariş Teslim Raporu'nda ürün bulma ekranı için “Ctrl + F” kısayolu eklendi.
21-Fatura kayıt ekranında Excel'den aktarılabilen alanlara "Teslim Şartı" , "Kabın Cinsi" , "Kabın Numarası" vb. alanlar eklendi.

22-CRM modülü Proje ve satış takip üzerinden "Fatura , İraliye , Teklif ve Sipariş" aktarımlarında ilgili forma "Bağlı proje ve satış kodu" atanması sağlandı.

 

 

 

Üretim Yönetimi

1- Basit Üretim modülünde eksiye düşen stokların otomatik üretilmesi için seçenek eklendi. (Yetkili -> Özel Tanımlar -> Özel Ayarlar -> Basit Üretim alanından , "Eksiye Düşen Stokları Otomatik Üret" seçeneği aktif edilmeli ve "Yenileme Kontrol Aralığı" belirtilmelidir. Belirtilen aralıkta üretim otomatik yapılacaktır.)

2-Üretim Planlama(Normal) ekranında üretim durumu planlamadan üretimde olarak değiştirildiğinde bir buton ile Yeni Üretim Yap(Normal) penceresine geçiş yapılabilmesi sağlandı.

3- MRP II , Makine Birim Süre Analizi Raporu'nda makine tanımlarının açılması için buton eklendi.

 

 

 

 

Servis Yönetimi

1- Servis Bakım Sözleşme Listesi grid alanlara  'Telefon 1' alanı eklendi.

2-Servis işlem tanımlarında hizmet seçilebilmesi sağlandı.

3-Özel ayarlar, Servis Ayarları'nda yapılacak işlemler toplamını servis hareketi olarak aktar bölümüne "İşlem tanımından aktar" seçeneği eklendi.

4-Servis Bakım Sözleşme Listesi grid alanlara "Cep Telefonu" alanı eklendi.
5-Fiş Raporu'nda filtreleme seçeneklerinde bulunan "Fiş Durumu" seçiminin hafıza tutulması sağlandı.
6-Servis Bakım Sözleşmesi ekranında cari ürün bilgilerinin CTRL tuşu kullanılarak çoklu seçilebilmesi sağlandı.
7-Müşteri Destek Kayıt ekranına destek süresi eklendi ve müşteri destek raporunda görüntülenmesi sağlandı.
7-Müşteri Destek Raporu grid alanlara "Destek Süresi" alanı eklendi.
8-Personel İş Yükü Raporu filtreleme seçeneklerine "Fiş Tarihi" alanı eklendi.

9-Servis Randevu Kayıt ekranında personelin önceki randevularının kontrol edilebilmesi sağlandı.
10-Müşteri Destek Kayıt ekranına cari adres bilgileri eklendi ve dizaynda yazdırılabilmesi sağlandı.
11-Müşteri Destek Raporu filtreleme seçeneklerinde yer alan “Bildirim Şekli” alanında çoklu seçim yapılabilmesi sağlandı.
12-Fiş Durum Tanımları'nda eklenen "Sıra No" alanının aynı ekranda liste bölümünde görüntülenmesi sağlandı.
13-Müşteri Destek Kayıt ekranının birden fazla açılması sağlandı.

 

 

 

 

İthalat Yönetimi

1- Stok milllileştirme ekranında , ilgili ithalat dosyasının açılabilmesi için buton eklendi.

 

 

 

 

e-Fatura / e-Arşiv

1-e-Fatura Ayarları , opsiyonel alanlara basamak hassasiyeti eklendi.

2-e-Fatura gelen kutusu içe aktarım ekranında kısa yollar eklendi.
3-E-Fatura gönderiminde fatura vade bilgisinin kullanıcının yapacağı ayara bağlı olarak gönderilmesi sağlandı.

4.e-Fatura tam istisna koduna 237, 238, 239, 240 kısmi istisna koduna 322, 323, 328 eklendi.

5.Gönderilmiş E-Faturalar filtreleme seçeneklerine "Şube" alanı eklendi.

 

CRM

 

1-Proje ve Satış Takip Raporu'na müşteri destek kayıtlarının gösterilmesi için "Teknik Destek" bölümü eklendi.

2- CRM dosya sistemi için Kontrol Paneli'ne ekleme, düzenleme ve silme yetkileri eklendi.

3- Müşteri Kârlılık Raporu filtreleme seçeneklerine "Proje ve Satış Kodu" alanı eklendi.
4-Aktivite Kayıt ekranında özel alan tanımlanabilmesi sağlandı.
5- Aktivite Kayıt ekranında riskli cari kontrolü yapılması sağlandı.
6-Aktivite Kayıt ekranında belirtilen önceliğe göre Ajanda'da filtreleme yapılabilmesi sağlandı.
7-Kampanya Tanımları'nın silinmesinde bağlı olduğu hareket olması durumunda uyarı vermesi sağlandı.
8-Müşteri ve Ürün Genel İlişkisi Raporu'na Sms ve Mail gönderim özellikleri eklendi.
9-Aktivite Kayıt ekranına kullanıcılar tarafından onaylanması gereken aktivite kayıtları için "Onaylayanlar" alanı eklendi.
10-Proje ve Satış Takip Raporu üzerindeki alanlara tıklayarak sıralama yapılabilmesi sağlandı.
11-Tamamlanan aktivite kayıtlarında "Alarm Aktif " seçeneğinin otomatik olarak kaldırılması sağlandı.
12-Anket giriş ekranına kişinin cevabına göre açıklama yazılabileceği “Açıklama” alanı eklendi.
13-Aktivite raporunda aktiviteye bağlı projenin görüntülenmesi sağlandı.
14-Anket girişi ekranında carinin yetkilisinin seçilebilmesi sağlandı.
15-Proje ve Satış Takip Raporu belgeler alanına "Teklif Geçerlilik Tarihi","Teklif Onay Tarihi" ve "Teklif Teslim Süresi" alanları eklendi.
16-Müşteri Listesi Tanımları ekranında içerik silinmeden listenin silinmemesi için düzenleme yapıldı.
17-Müşteri İlişkileri Yönetimi, Cari Kartlar sekmesindeki filtreleme seçeneklerine "Genel Arama" alanı eklendi.

18-Müşteri İlişkileri Yönetimi ekranında teklif alanına teklif durumuna göre filtreleme seçeneği eklendi.
19-Proje ve Satış Takip Tanımları'na dosya eklenebilmesi sağlandı.
20-Aktivite Kayıt ekranında bulunan açıklama alanının karakter sınır sayısı 3000 olarak güncellendi.
21-Aktivite Kayıt ekranına kampanya , proje ve satış takip ve müşteri destek alanlarına “Kartını Aç” butonu eklendi.
22-Mail ve Sms gönderiminden sonra aktivite kaydı oluşturulması seçeneğe bağlandı.

 

 

 

Diğer İşlemler

1-Excel'den cari tanım aktarımına "Vade Kullan", "Vade Ay" ve "Vade Gün" alanları eklendi .

 

Etiketler

Wolvox  ERP  8.2

Bu bilgi yararlı oldumu ?