AKINSOFT Wolvox ERP Güncel Haberler
 AKINSOFT Wolvox ERP 8.09.03 05.04.2018
Yapılan Güncellemeler:
* Tevkifat tutarının alış faturalarına yansıması hakkında iyileştirmeler yapıldı.
Nasıl Güncellerim:
* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
 AKINSOFT Wolvox ERP 8.09.02 04.04.2018
Yapılan Güncellemeler:
* e-Fatura gelen kutusunda iyileştirmeler yapıldı.
* Genel düzenlemeler yapıldı.
Nasıl Güncellerim:
* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
 AKINSOFT Wolvox ERP 8.09.01 03.04.2018
Yapılan Güncellemeler:
Stok Yönetimi

* Stok tanımlar listesinde ''Kalan miktarı göster'' default olarak seçili gelmesi sağlandı.
* Stok kar zarar raporlarında KDV alış ve KDV satış oranlarının gösterimi sağlandı.
* UPC barkod tipi tanımlamasında düzenleme sağlandı.
* Stok hareket analizi (Aylık) raporunda ''Transfer irsaliyelerini dahil et/etme'' seçeneği eklendi.
* Lot giriş ve çıkış hareketlerinin Ondalıklı değer olarak yapılabilmesi sağlandı. (Örneğin 0,65 Gram)
* Stok yeterlilik raporuna ''Transfer irsaliyelerini dahil et/etme'' seçeneği eklendi.
* Stok sayım listesine Stok ürün gruplarının filtreleme kriteri olarak eklenmesi sağlandı.

Satış Yönetimi

* Hareketli irsaliye raporunda irsaliye tipi kriterine  konsinye irsaliye eklendi.
* Fatura KDV analizi raporuna Vergi numarası ve T.C Kimlik numarası bilgileri eklendi.
* Fatura KDV analizi raporuna her KDV oranının matrah bilgileri eklendi.
* Stok bazlı fatura raporuna  Fatura hareket bazında yer alan Özel kodu alanı eklendi.
* Toplu irsaliye basımı raporuna Filtreleme kriteri olarak pazarlamacı seçimi eklendi.
* Sipariş teslim raporunda filtreleme 2 alanına ''Sipariş miktarını karşılamayan ürünler'' kriteri eklendi.
* Sipariş teslim raporuna Stok Yurt Dışı adı alanı eklendi.
* Yurt içi verilen teklif üzerinde yer alan kopyalama işlemi için kullanıcı yetkilendirmesi sağlandı.
* Hareketli sipariş ve hareketli fatura raporunda hareketler alanına stok barkodu bilgisi eklendi.
* Sipariş teslim raporunda sipariş muhasebelendirme ekranına aranacak kelime ve öncesi ile sonrasını arama özelliği eklendi.
* Sipariş teslim raporunda sipariş muhasebelendirme ekranına fazla ürün okutma işleminde sesli uyarı vermesi sağlandı.
* Yurt dışı sipariş kaydının irsaliye aktarımında Cari hesabın döviz olarak kullanılması sağlandı.
* Stok sipariş listesinde Stok Özel kodu 1, Özel kodu 2, Özel kodu 3 alanları filtreleme kriteri olarak eklendi.
* Sipariş yazdırma da Seri lot bilgilerinin yazdırılabilmesi sağlandı.
* Hareketli sipariş raporu yazdırmada ürün resimlerinin yazdırılabilmesi sağlandı.
* Stok kartı üzerinde yer alan açıklama tanımlarının, Teklif, İrsaliye, Fatura, Sipariş modüllerinde hareket açıklama alanından seçilebilmesi sağlandı.
* Fatura/ Stok işlem türü raporuna Fatura no alanı eklendi. ( Hangi faturadaki ödemeler hangi işlem türleri ile kapatılmış görebilirsiniz)
* Teklif raporuna Ek Bilgi-1 alanı eklendi.
* Tevfikat tebliğine uygun olarak "1,000.00 TL KDV dahil işlemlerinde"  Hesaplanan KDV'nin Tevfikata tabi tutulup tutulması için Fatura ayarlarına Tevfikat kullan limiti  eklendi.
* Depozitolu satış sistemi eklendi. Örneğin, Bir ürününü sattığınızda, faturaya stok tanımında belirlediğiniz diğer ürünün eklenmesi sağlandı.
* İrsaliye faturalandırma raporuna irsaliye özel kodu alanı filtreleme kriteri olarak eklendi.
* Yurt Dışı Faturası üzerinde yer alan excelden veri al alanlarına doldurulması gereken veri alanları eklendi.

Satın Alma Yönetimi

* Stok bazlı fatura raporuna  Fatura hareket bazında yer alan Özel kodu alanı eklendi.
* Sipariş teslim raporunda filtreleme 2 alanına "Sipariş miktarını karşılamayan ürünler" kriteri eklendi.
* Sipariş teslim raporuna filtreleme kriteri olarak 'İthalat Kodu' eklendi.
* Sipariş teslim raporuna "Stok Yurt Dışı adı "alanı eklendi.
* Hareketli sipariş ve hareketli fatura raporunda hareketler alanına stok barkodu bilgisi eklendi.
* Sipariş teslim raporunda sipariş muhasebelendirme ekranına aranacak kelime ve öncesi ile sonrasını arama özelliği eklendi.
* Sipariş teslim raporunda sipariş muhasebelendirme ekranına fazla ürün okutma işleminde sesli uyarı vermesi sağlandı.
* Yurt dışı sipariş kaydının irsaliye aktarımında Cari hesabın döviz olarak kullanılması sağlandı.
* Stok sipariş listesinde Stok Özel kodu 1, Özel kodu 2, Özel kodu 3 alanları filtreleme kriteri olarak eklendi.
* Stok sipariş listesine sıralama alanına tedarikçi stok kodu eklendi.
* Sipariş yazdırma da seri lot bilgilerinin yazdırılabilmesi sağlandı.
* Hareketli sipariş raporu yazdırmada ürün resimlerinin yazdırılabilmesi sağlandı.
* Stok kartı üzerinde yer alan açıklama tanımlarının, Teklif, İrsaliye, Fatura, Sipariş modüllerinde hareket açıklama alanından seçilebilmesi sağlandı.
* Teklif raporuna "Ek Bilgi-1" alanı eklendi.
* İrsaliye faturalandırma raporuna irsaliye özel kodu alanı filtreleme kriteri olarak eklendi.
* Alış irsaliyesine ek maliyet tutarı eklendi.
* Alış faturasında yer alan ek maliyetler alanına dağıtma tipi olarak Ağırlıklı seçeneği eklendi.

Finans Yönetimi

* Cari tanımı içerisinde yer alan raporlar kısayoluna CRM  Proje ve satış takip raporu, Müşteri karlılığı raporu, Müşteri bazında en çok satılan ürünler, Müşteri bazında satılmayan ürünler raporları eklendi.
* Cari yetkililer listesine filtreleme kriteri olarak pazarlamacı bilgisi eklendi.
* Cari yetkililer listesine Toplu sms ve Toplu mail atma özelliği eklendi.
* Cari yetkililer listesine Cep telefonu ve Mail bilgileri eklendi.
* Cari tanımlar listesine sıralama alanına İli seçeneği eklendi.
* Cari yaşlandırma raporuna Son işlem tarihi alanı eklendi.
* Banka tanımlarında kullanılan kredi kartları için ayrı muhasebe hesap kodu belirtilmesi sağlandı.
* Excel üzerinden cari tanımlarının aktarılması için vade gün ve vade ay bilgileri eklendi.
* Gün sonu raporunda satış bilgileri açıklamasında pazarlamacı adı yazması sağlandı.
* Ayrıntılı hareket raporu mail gönderim işleminde seçim yapılan carinin yetkililerinin ve mail adreslerinin çıkması sağlandı.

CRM

* Müşteri ilişkileri yönetimine Teklif durumlarına göre filtreleme eklendi.
* Müşteri ilişkileri listesine cari filtreleme alanına genel arama eklendi.
* Müşteri ilişkileri yönetimi Proje ve Satış raporu ile kampanya raporuna  fatura toplamları eklendi.
* E-Mail ve SMS gönderimlerinde aktivite kaydı oluştur / oluşturma seçenekleri eklendi.
* CRM Ajanda bölümünde aktivitelerin öncelik durumlarının gösterimi sağlandı.
* CRM Ajanda bölümünde aktivitelerin öncelik durumlarınıa filtrelenebilmesi sağlandı.
* CRM Aktivite kaydına özel alan tanımları oluşturulması sağlandı.
* Aktivite kaydı esnasında riskli müşteri uyarısı vermesi sağlandı.
* CRM Raporlar --> Proje takip --> Belgeler alanına ''Teklif geçerlilik tarihi, Teklif onay tarihi, Teklif teslim süresi'' bilgileri eklendi.
* Müşteri listesinde iyileştirmeler yapıldı.
* Proje ve Satış takip raporunda ''Müşteri destek kayıtlarının'' gösterilmesi sağlandı.
* Proje takip raporunda grid alanları üzerinde sıralama sağlandı.
* Proje ve Satış takip kaydına dosya sistemi eklendi.
* Anket kayıtlarının kopyalanması sağlandı.
* Anket kaydı yapılırken müşteri yetkilisinin seçimi sağlandı.
* Anket kaydına cevaplara göre açıklama girilmesi sağlandı.
* Müşteri destek kaydına dosya sistemi eklendi.
* Müşteri destek kaydına destek süresi eklendi.
* Müşteri destek kaydının birden fazla açılabilmesi sağlandı.
* Müşteri destek raporuna çoklu seçim yaparak filtreleme yapılabilmesi sağlandı.
* Müşteri destek kayıt ekranına adres bilgisinin gelmesi sağlandı.
* Aktivite kayıt içeriği 1.000 karakterden 3.000 karaktere çıkarıldı.
* Aktivite kaydı tamamlandı durumuna geçtiğinde alarm aktif özelliğinin otomatik olarak kapatılması sağlandı.
* Aktivite raporuna aktivitiye ait olan proje kodunun gösterilmesi sağlandı.
* Aktivite Raporu Görme ve Görülen Raporu Düzenleme Yetkileri sağlandı.
* Aktivite ekranına Kampanya ve Proje satış sekmelerine kartı aç kısayolu eklendi.
* Aktivite kaydı açık durumda iken başka ekranlara geçiş yapılabilmesi sağlandı.
* Kayıtlı kampanyanın fatura da seçili durumda iken silinmek istenmesi durumunda uyarı sistemi eklendi.

Üretim Yönetimi

* MRP II Makina birim süre analizi raporuna 'Makina kaydını aç' kısayolu eklendi.
* Basit üretim eksi (-) olan stokların otomatik üretim işleminin otomatik yapılması eklendi. (Özel ayarlar - Üretim ayarları içerisinde yenileme süresi belirtilmelidir.)
* Basit üretim, Üretim planlama (Normal) ekranında 'Üretimde' durumuna alınması durumunda ''yeni üretim yap'' ekranına geçiş eklendi.

Servis Yönetimi

* Servis bakım sözleşme listesine 'Telefon 1' alanı eklendi.
* Servis fiş durumu tanımlarına 'Sıra no' alanı eklendi.
* Servis fiş raporunda fiş durumunun son seçilen durum ile  kalması sağlandı.
* Servis bakım sözleşmesinde cari kartına bağlı olan ürünlerin eklenmesi için çoklu seçim eklendi.
* Personel iş yükü raporuna servis fişi tarihine göre filtreleme kriter eklendi.
* Servis personeline aynı gün ve aynı saatte randevu atanması durumunda uyarılması sağlandı.


E-Fatura / E-Arşiv
* Toplu yazdırma işleminde şube bazlı yazdırma seçeneği eklendi.
* Fatura gönderiminde vade alanın dizayna eklenmesi sağlandı.
* e-Fatura tam istisna koduna 237, 238, 239, 240 eklendi.
* e-Fatura kısmi istisna koduna 322, 323, 328 eklendi.
* e-Arşiv gönderimleri için gerekli olan taşıyıcı ünvan ve vergi numalarında düzenlemeler yapıldı.
* e-Faturayı PDF olarak yazdır işleminde iyileştirme sağlandı.
* İhracat e-Fatura işleminde Teslim şartı, Kabın cinsi, Teslim ve Ödeme ülkesi, Ödeme ilçesi ve Taşıma şekli bilgilerinin bütün satırlara aktarılması sağlandı.
* Genel iyileştirmeler sağlandı.


İthalat Yönetimi
* Stok millileştirme ekranına ithalat dosyasının açılabilmesi için kısayol eklendi.

Nasıl Güncellerim:
* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
 AKINSOFT Wolvox ERP 8.08.03 14.02.2018
Yapılan Güncellemeler:
* Hata düzenlemeleri ve genel iyileştirmeler yapıldı.
Nasıl Güncellerim:
* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
 AKINSOFT Wolvox ERP 8.08.02 13.02.2018
Yapılan Güncellemeler:
* Hata düzenlemeleri ve genel iyileştirmeler yapıldı.
Nasıl Güncellerim:
* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

Toplam Sayfa Sayısı Sayfa No Toplam Mesaj Sayısı Listelen Mesaj Sayısı
8 1 38 5