AKINSOFT Wolvox ERP Güncel Haberler
 AKINSOFT Wolvox ERP 8.12.05 10.10.2018
Yapılan Güncellemeler:
* 5 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış olan Ticaret Bakanlığı'nın  "Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğ"ine uygun olarak etiket çıktısı alabilme özelliği eklendi. (Yardım dosyası için bilgi bankamızı ziyaret edebilirsiniz)
Nasıl Güncellerim:
* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
 AKINSOFT Wolvox ERP 8.12.04 08.10.2018
Yapılan Güncellemeler:
* e-Fatura / e-Arşiv gönderimleri için özel entegratör EDM Bilişim ile entegrasyon sağlandı.
Nasıl Güncellerim:
* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
 AKINSOFT Wolvox ERP 8.12.03 27.09.2018
Yapılan Güncellemeler:
* Stok tanımlarına Yerli üretim seçeneği eklendi.
* Stok tanımlar seri etiket raporu filtre 3 alanına Yerli üretim stoklarının filtrelene bilmesi için seçenek eklendi.
* Verilen/Alınan teklif - Ek bilgi 1 - Açıklama alanına teklif hareketinde yer alan  stokların  adlarının yazılması sağlandı.
* Toplu fatura basımı - Filtre 2 - Fatura kesildi alanının varsayılan hayır olarak gelmesi sağlandı.
Nasıl Güncellerim:
* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
 AKINSOFT Wolvox ERP 8.12.02 17.09.2018
Yapılan Güncellemeler:
* Genel düzenlemeler yapıldı.
Nasıl Güncellerim:
* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
 AKINSOFT Wolvox ERP 8.12.01 12.09.2018
Yapılan Güncellemeler:
Stok Yönetimi
* Fiyat değiştirme / Fiyat Listesinde Fiyat artırma alanında bulunan oran kısımlarının basamak sayıları artırıldı.
* Fiyat değiştirme / Fiyat Listesinde 4 fiyat dışındaki bütün fiyat tanımlarının değiştirilebilmesi sağlandı.
* Stok sayım ve düzenleme tarih alanına saat bilgisi eklendi.
* Stok barkod alanı 100 karaktere çıkartıldı.
* Stok tanımı Barkodu alanına Karekod tanımlayabilme ve karekod ile alış ve satış işlemlerinin yapılabilmesi sağlandı.
* Stok tanımlar listesi/Etiket yazdırma işleminde ürün barkodu okutulduğunda miktar sormaması sağlandı.
* Stok tanımı içerisinden etiket yazdırılabilmesi için kısayol eklendi.

Finans Yönetimi
* Pazarlamacı satışlarının hedefi gerçekleştirip gerçekleştirmediğini analiz etmek için Pazarlamacı Hedef Analizi eklendi.   (Pazarlamacı tanımı üzerinde hedef tanımları yapılmalıdır.)
* Fatura KDV analizine Cari grubu filtreleme kriteri eklendi.
* Müşteri karlılık raporuna ilgili pazarlamacı eklendi.

Satış Yönetimi
* Alınan, Verilen Sipariş ve Teklif de ''Belge onay işlemleri eklendi''. (Belge onay tanımlamalarını yapmanız gerekmektedir.)
* Sevk planlama ekranında gramajlı ürünlerin Barkodunun okutulabilmesi sağlandı.

İthalat Yönetimi
* Satır bazında kullanılan ithalat işlemlerinde tüm satırlara aktarma kısayolu eklendi.
* Millileştirme işleminden sonra oluşan stok hareketleri entegrasyon alanına İthalat olarak yazması sağlandı.

* Üretim Yönetimi
* Kısmı stok entegrasyonunda biten operasyonlara göre entegrasyonu yapılacak stokların otomatik olarak oluşturulması sağlandı.


Nasıl Güncellerim:
* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

Toplam Sayfa Sayısı Sayfa No Toplam Mesaj Sayısı Listelen Mesaj Sayısı
10 1 47 5