Program Özellikleri Download Demo Talebi Satın Al Yardım

AKINSOFT Wolvox ERP 8.15.05

4 Kasım 2019, Pazartesi
Yapılan Güncellemeler
* Genel düzenleme yapıldı.
Nasıl Güncellerim ?
* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

AKINSOFT Wolvox ERP 8.15.04

14 Ekim 2019, Pazartesi
Yapılan Güncellemeler
* Script tasarım formu geliştirildi.
Nasıl Güncellerim ?
* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

AKINSOFT Wolvox ERP 8.15.03

2 Ekim 2019, Çarşamba
Yapılan Güncellemeler
* e-Faturada SGK tevkifatlı fatura kesilebilmesi sağlandı.
* Stok sayım ve düzenleme ekranında ürün barkodu okutulduktan sonra imlecin yeniden barkod alanına odaklanması sağlandı.
* Tahsil edilen çek/senetlerin cari kredi limitlerine etki etmesiyle alakalı düzenleme yapıldı.
* Toplu stok hareketi alanına barkod okutulduktan sonra miktar girişi yapılabilmesi sağlandı.
* MRP II modülünde reçetede tanımlı makina sabit süresinin üretime aktarılabilmesi sağlandı.
* Sipariş formunda satır bazlı ithalat seçiminde düzenlemeler yapıldı.
* Offline kullanıcılar için stok ek barkod alanında düzenlemeler yapıldı.
* Fatura modülünde barkod okutma alanıyla ilgili düzenlemeler yapıldı.
Nasıl Güncellerim ?
* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

AKINSOFT Wolvox ERP 8.15.02

29 Ağustos 2019, Perşembe
Yapılan Güncellemeler
* Terminal Server lisanslama sisteminde geliştirme yapıldı.
* Sipariş faturalandırma ekranında karekod okutulabilmesi sağlandı.
* Genel düzenleme yapıldı.
Nasıl Güncellerim ?
* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

AKINSOFT Wolvox ERP 8.15.01

27 Ağustos 2019, Salı
Yapılan Güncellemeler
Finans Yönetimi
• Hızlı cari arama ekranında basit görünümde carinin TC kimlik nosu ve vergi nosuna göre arama yapılabilme sağlandı.
• Cari tanımları cep telefonu alanına WhatsApp ikonu eklenerek direk mesaj yazılabilmesi sağlandı.
• Taksitli satış sözleşmesi dizaynına sipariş ve sipariş hareketlerinden bilgi alınabilmesi sağlandı.
• Banka kredi kullanım raporuna kredi durumu alanı eklendi.
• Banka-Kasa Transferi formuna; Grubu , Ara Grubu ve Alt Grubu alanları eklendi.
• “Cari Hareket Raporu”nda “İşlem Türü” kriter alanından “Fatura” türünün seçimi ile ilgili düzenleme yapıldı.
• Banka hareket raporunda diğer modüller ile bağlantısı olan hareketlerin de tarih/saat bilgisinin gösterilmesi sağlandı.

Stok Yönetimi
• Stok sayım ve düzenleme ekranında stok barkod ve karekodu okutarak sayım ekranına aktarılması sağlandı.
• Offline sistem kullanıcılarında da stok sayımı yapılabilmesi sağlandı.
• Gelişmiş fiyat sistemi kullanıcılarının transfer irsaliyesi ile yapılan transferlerde ürünlere ait ilgili şubede geçerli fiyatların aktarılması sağlandı.
• Gelişmiş fiyat sistemine Excel’den aktarımlarda temel birim fiyatının aktarılmasıyla ilgili düzenlemeler yapıldı.
• Toplu depo transferi alanında transfer edilecek ürünlerin enter tuşu ile aktarılabilmesi sağlandı.
• Toplu depo transferinde gramajlı ürünlerin barkodunun okunabilirliği sağlandı.
• Hizmet raporunda hizmet sayısının yuvarlamadan gösterimi sağlandı.
• Stok sipariş listesine hareketlerin talep kayıtlarının açılması sağlandı.
• Fatura içerisinden seri etiket yazdırma alanında toplu miktar aktarım özelliği eklendi.

Satınalma / Satış Yönetimi
• e-Fatura ve e-Arşiv gönderimlerinde, cariye ait bilgilerin fatura formundan çekilebilmesi sağlandı.
• 1. “Fatura KDV Analizi” kısmında “Şube Kodu” bilgisinin görülebilmesi sağlandı.
• KDV Tevkifatlı faturalar için "335 13/n Basılı Kitap ve Süreli Yayınların Tesliminde İstisna" istisna kodu eklendi.
• Fatura özel rapor alt toplamlar alanına miktar fark ve tutar fark alanları eklendi.
• Fatura özel rapor alanına stok kartının özel koduna göre filtreleme alanları eklendi.
• Teklif, sipariş, irsaliye ve fatura formları hareket alanı sıralamasının test olarak da yapılabilmesi sağlandı.
• Fatura ve İrsaliye kopyalama işleminde oluşan yeni kaydın yazdırılmamış olarak oluşması sağlandı.
• Fatura penceresinde yeni tanımlanacak stoğun penceresine konumlanma ile ilgili düzenleme yapıldı.
• Satıştan iade irsaliyesinde son satış fiyatlarının görüntülenebilmesi sağlandı.
• İrsaliye Faturalandırma alanına ARA TOPLAM  yani KDV’siz toplam eklendi.
• Fatura girişlerinde hareket satırından stok arama işlemi ile ilgili düzenleme yapıldı.
• e-Fatura gönderiminde "Kapalı Fatura Değerleri" gönderimi sağlandı.
• Stok kartında istisna seçili ise düzenlenen faturanın istisna faturası olarak gönderilmesi sağlandı.
• e-Fatura / e-Arşiv / e-İrsaliyede stok fiyat hassasiyetinin ayarlanabilmesi sağlandı.
• e-Fatura/e-Arşiv için 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 225, 230, 231, 232 Kısmi İstisna kodları eklendi.
• e-Fatura/e-Arşiv için 304, 311, 314, 334, 335, 336, 350, 351 Tam İstisna kodları eklendi.
• e-Fatura mükellef listesi kontrolü kontrol paneline taşındı. (Bu sayede ERP kullanıcılarının login ekranında beklemesi engellendi.)
• e-Fatura Gönderimi ekranına eklenen “Fatura Türü” alanı sayesinde e-Fatura ve e-Arşiv faturaların  kategori olarak  filtrelenmesi ve gönderilmesi sağlandı.
• e-Fatura ayarlar kısmında bulunan opsiyonel alanlardaki Soyadı yazısı “Yetkilisi” olarak değiştirildi.
• e-Fatura gelen kutusu içe aktar alanında faturanın irsaliye ile ilişkilendirilmesi sağlandı.
• e-fatura sayacında seri no alanı  eklenerek alfebetik ve numerik değerleri desteklemesi sağlandı. Bu sayede e-Faturalar seri belirtilerek ayrıştırılabilecek ve portalda seri numaraları farklı olan faturalar için ayrı dizaynlar tasarlanabilecektir.
• Gönderimi yapılmayan e-Faturalar için uyarıcı/hatırlatıcı bildirimi alınması sağlandı. Uyarıcı/Hatırlatıcı ayarları alanından aktif edilmesi gerekmektedir.
• Satıştan İade İrsaliyesi Modülünde  “Son  Satışlar”  Alanı  Eklendi.
• Sipariş Teslim Raporu grid alanda , sütun başlıklarına tıklanarak otomatik sıralama yapılabilmesi sağlandı.
• Sipariş Teslim Raporunda siparişteki ek bilgi 2 alanının görüntülenebilmesi sağlandı.
• Teklif içerisine "Aktif satırı kopyala" özelliği eklendi.
• Fatura içerisinde yer alan "Ek kesintiler" alanında bulunan bilgilerin yazdırılması sağlandı.
• Fatura vb. formların hareket alanında manuel stok aratırken açılan detay penceresinin özelleştirilebilmesi sağlandı.
• İrsaliye, sipariş vb. modüllere bağlı olan faturaların, kopyalama yapıldığında, "Cari ve stok harekete işle" seçeneklerine kullanıcının müdahale edebilmesi sağlandı.
• Tüp/Su Fişi formunda SMS Bilgileri-SMS Metni bölümüne cep numarası veya telefon numarası yazılınca varsayılan olarak gelmesi sağlandı.
• Tüp/Su Formunda SMS bilgileri -SMS Şablonu bölümüne cep telefonu alanı eklendi.

Üretim Yönetimi
• Eksiye düşen stokları otomatik üret alanında, alt reçetesi olan mamüllerin otomatik üretilmesi için ayar eklendi.
• Üretim - Yeni Üretim Yap (Parçalama) kısmında mamul ve hammadde depolarının toplu olarak güncellenebilmesi sağlandı.

Diğer
• Wolvox Genel Muhasebe programı ile anlık entegrasyon olarak kullanıldığı durumlarda KDV tevkifatlı faturalardaki "KDV Oranı" ve "Tevkifat Oranı" ile "Beyanname Türü" ve "Beyanname Alanı" bilgilerinin oluşan fişin detay bilgileri kısmına otomatik gelmesi sağlandı.
• Gün sonu raporu1 de fatura numarasının gösterimi sağlandı.
• Fransızca kullanımlarda teklif, irsaliye, sipariş ve fatura oluşturma esnasında hareket satırında stoğun adı arandığında alanlar Türkçe gelmesi engellendi.
• Program genelinde kullanılan uyarı sesinin değiştirilmesi sağlandı. (Yok, Varsayılan ve Özel)
• Masaüstü Menülerin simge ve yazı boyutunun değiştirilmesi sağlandı.
• Gün Sonu Raporu 1 'de Pos hareket detaylarında şube adlarının görünmesi sağlandı.
• Fatura, Cari Tahsilat v.b alanlarda yer alan, "Muhasebeye Entegrasyon Yap" seçeneğinin değiştirilmesi durumu kullanıcı bazında yetkiye bağlandı. Böylece yetkisi olmayan kullanıcılar ilgili seçeneğe müdahale edemeyecek.

Nasıl Güncellerim ?
* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
123456>»
Toplam Kayıt Sayısı : 69