Türkiyenin Vizyonu
Program Özellikleri Download Demo Talebi Satın Al Yardım

AKINSOFT Wolvox ERP 8.13.01    (Hazırlık Aşamasında)

Tahmini Çıkış Süresi :15 Kasım 2018, Perşembe
Yapılan Güncellemeler
Stok Yönetimi

* Stok tanımında yer alan yerli üretim seçeneğinin toplu olarak güncellenmesi için Excel üzerinden aktarım sağlandı.
* Stok tanımı üzerinde özel ayarlar 2 alanına ''Üretim Yeri'' eklendi.
* Hızlı stok tanımına alınan stoklar kısmında listeyi temizle işlemi eklendi.
* Hızlı stok tanımına kayıt sayısı alanı bilgisi eklendi.
* Hızlı stok tanımında diğer işlemler alanına seri etikete (tümü) aktarma işlemi sağlandı.
* Hızlı stok tanımında diğer işlemler alanına depo seçimi eklendi.
* Stok seri etiket listesinde kalan miktarları göster seçeneği ile ilgili düzenleme yapıldı.
* Stok tanımında yer alan ek barkodların daha önce kullanıp kullanılmadığının kontrolü sağlandı.
* Stok barkod alanı 100 karaktere çıkartıldı.
* Stok tanımlar seri etiket raporu etiket dizaynına diğer birim, diğer birim fiyatı ve üretim yeri eklendi.

Satış Yönetimi
* Satış faturası üzerinde fatura tipi alanına fiyat farkı faturası eklendi. (Stok hareket satırı üzerinde ilgili fatura alanından fiyat farkına istinaden kesilen hareket seçilmelidir.)
* Kur farkları için fatura üzerinde stok hareket satırına ''ilgili fatura'' alanı eklendi.
* Teklif raporu grid alanına Cep telefonu -1 eklendi.
* Fatura, Sipariş, Teklif modüllerinde aktif olmayan paket tanımın eklenememesi sağlandı.
* Fatura raporuna grid alana dış modül bağlantı bilgisi eklendi.
* Fatura ve cari bazında kar zarar raporunda kaydeden ve düzenleyen bilgileri eklendi.
* * Fatura, İrsaliye v.b modüllerde stok barkodu okutulduktan sonra stok bulunamaması durumunda Hızlı stok tanımı veya stok tanımını açması seçeneğe bağlandı. (Stok Özel Ayarlar)

Satın Alma Yönetimi
* Masraf faturasında eski tarihli bir kayıt girişi esnasında döviz kurunun otomatik gelmesi sağlandı.
* Teklif raporu grid alanına Cep telefonu -1 eklendi.
* Fatura, Sipariş, Teklif modüllerinde aktif olmayan paket tanımın eklenmesi sağlandı.
* Fatura raporuna grid alana dış modül bağlantı bilgisi eklendi.
* Fatura, İrsaliye v.b modüllerde stok barkodu okutulduktan sonra stok bulunamaması durumunda Hızlı stok tanımı veya stok tanımını açması seçeneğe bağlandı. (Stok özel ayarlar)

Finans Yönetimi
* Bankadan online veri al modülü eklendi. (Garanti bankası ve Akbank ile entegrasyon sağlandı. Banka tanımları üzerinde api tanımı yapılması ve Kontrol paneli şirket kaydı üzerinden online veri al özelliği işaretlenmelidir.)
* Gün sonu 2 raporunda işlem gören cariler alanına Adı Soyadı alanları eklendi.
* Kasa transfer havuzuna transfer işlemini iptal etme eklendi.
* Kredi kullanım raporunda bankaya göre filtreleme eklendi.
* Şirketler arası fatura kopyalama işleminde cari bilgilerinden e-mail,vergi dairesi ve vergi numarasının güncellenmesi sağlandı.

Üretim Yönetimi
* Basit üretim raporlarına ve reçete arama ekranlarına ürün barkoduna göre arama eklendi.
* Yeni yıl devir işlemlerinde üretim durumları seçilerek aktarım yapılabilmesi sağlandı.

Nasıl Güncellerim ?
* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

AKINSOFT Wolvox ERP 8.12.06

1 Kasım 2018, Perşembe
Yapılan Güncellemeler
* Stok tanımlar etiket listesinde toplu stok aktarım alanında düzenlemeler yapıldı.
* e-Fatura portal girişinde düzenlemeler yapıldı.
Nasıl Güncellerim ?
* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

AKINSOFT Wolvox ERP 8.12.05

10 Ekim 2018, Çarşamba
Yapılan Güncellemeler
* 5 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış olan Ticaret Bakanlığı'nın  "Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğ"ine uygun olarak etiket çıktısı alabilme özelliği eklendi. (Yardım dosyası için bilgi bankamızı ziyaret edebilirsiniz)
Nasıl Güncellerim ?
* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

AKINSOFT Wolvox ERP 8.12.04

8 Ekim 2018, Pazartesi
Yapılan Güncellemeler
* e-Fatura / e-Arşiv gönderimleri için özel entegratör EDM Bilişim ile entegrasyon sağlandı.
Nasıl Güncellerim ?
* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

AKINSOFT Wolvox ERP 8.12.03

27 Eylül 2018, Perşembe
Yapılan Güncellemeler
* Stok tanımlarına Yerli üretim seçeneği eklendi.
* Stok tanımlar seri etiket raporu filtre 3 alanına Yerli üretim stoklarının filtrelene bilmesi için seçenek eklendi.
* Verilen/Alınan teklif - Ek bilgi 1 - Açıklama alanına teklif hareketinde yer alan  stokların  adlarının yazılması sağlandı.
* Toplu fatura basımı - Filtre 2 - Fatura kesildi alanının varsayılan hayır olarak gelmesi sağlandı.
Nasıl Güncellerim ?
* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
123456>»
Toplam Kayıt Sayısı : 49