Türkiyenin Vizyonu
Program Özellikleri Download Demo Talebi Satın Al Yardım

AKINSOFT Wolvox ERP 8.12.02

17 Eylül 2018, Pazartesi
Yapılan Güncellemeler
* Genel düzenlemeler yapıldı.
Nasıl Güncellerim ?
* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

AKINSOFT Wolvox ERP 8.12.01

12 Eylül 2018, Çarşamba
Yapılan Güncellemeler
Stok Yönetimi
* Fiyat değiştirme / Fiyat Listesinde Fiyat artırma alanında bulunan oran kısımlarının basamak sayıları artırıldı.
* Fiyat değiştirme / Fiyat Listesinde 4 fiyat dışındaki bütün fiyat tanımlarının değiştirilebilmesi sağlandı.
* Stok sayım ve düzenleme tarih alanına saat bilgisi eklendi.
* Stok tanımı Barkodu alanına Karekod tanımlayabilme ve karekod ile alış ve satış işlemlerinin yapılabilmesi sağlandı.
* Stok tanımlar listesi/Etiket yazdırma işleminde ürün barkodu okutulduğunda miktar sormaması sağlandı.
* Stok tanımı içerisinden etiket yazdırılabilmesi için kısayol eklendi.

Finans Yönetimi
* Pazarlamacı satışlarının hedefi gerçekleştirip gerçekleştirmediğini analiz etmek için Pazarlamacı Hedef Analizi eklendi.   (Pazarlamacı tanımı üzerinde hedef tanımları yapılmalıdır.)
* Fatura KDV analizine Cari grubu filtreleme kriteri eklendi.
* Müşteri karlılık raporuna ilgili pazarlamacı eklendi.

Satış Yönetimi
* Alınan, Verilen Sipariş ve Teklif de ''Belge onay işlemleri eklendi''. (Belge onay tanımlamalarını yapmanız gerekmektedir.)
* Sevk planlama ekranında gramajlı ürünlerin Barkodunun okutulabilmesi sağlandı.

İthalat Yönetimi
* Satır bazında kullanılan ithalat işlemlerinde tüm satırlara aktarma kısayolu eklendi.
* Millileştirme işleminden sonra oluşan stok hareketleri entegrasyon alanına İthalat olarak yazması sağlandı.

* Üretim Yönetimi
* Kısmı stok entegrasyonunda biten operasyonlara göre entegrasyonu yapılacak stokların otomatik olarak oluşturulması sağlandı.


Nasıl Güncellerim ?
* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

AKINSOFT Wolvox ERP 8.11.01

30 Temmuz 2018, Pazartesi
Yapılan Güncellemeler
Stok Yönetimi

* Depo envanterine ''limitler dışına çıkanları'' göster seçeneği eklendi.
* Depo transfer raporuna grid alanına ''marka ve model'' bilgileri eklendi.
* Depo envanter raporuna toplu depo transferi kısayolu eklendi.
* Stok özel raporunda gruplanacak alanlara ''Marka'' kriteri eklendi.
* Alt stok tanımlaması yapılırken barkod girilebilmesi sağlandı.
* Stok tanımlar listesinde, barkodu bulunmayan ürünlere toplu barkod verilebilmesi sağlandı.
* Toplu stok hareket girişinde temel miktara göre miktar alanının hesaplanması sağlandı.
* Stok tanımlar seri etiket kısmına barkodu alanı eklendi.
* Stok tanımlar listesine marka, renk, model, beden bilgileri eklendi.
* Stok tanımı / alternatif stoklar alanında aktif / pasif bilgisinin görüntülenmesi sağlandı.
* Hızlı stok tanımında stok adına konumlanma sağlandı.
* Renk tanımlarına arama işlemi eklendi.
* Stok/Bloke termin raporuna ''kaydı aç'' kısayolu eklendi.
* Seri / Lot etiketi yazdırma da ''son kullanım tarihi'' yazdırılması sağlandı.
* Dönemsel giriş çıkış raporuna ''iadeleri dahil et/etme'' filtreleme kriteri eklendi.

Satış Yönetimi

* Taksit raporuna pazarlamacı filtreleme kriteri eklendi.
* Transfer irsaliyesi üzerinde ''son işlemi geri al'' işlemi yetkiye bağlandı.
* İrsaliye kaydı içerisine anlık kar zarar eklendi.
* Sipariş ekranında vade tarihi alanına gün sayısı eklendi.
* Sipariş teslim raporuna ek bilgi - 1,2,3,4 kriterleri eklendi.
* Fatura üzerinde CTRL+A kısayolun da ürün satış bilgilerinin gösterimi ekranında KDV bilgilerinin gösterilmesi sağlandı.
* Fatura ve Cari bazında kar/zarar raporuna pazarlamacı filtreleme kriteri eklendi.
* Fatura üzerinde döviz kurlarının toplu olarak güncellenmesi için ek bilgiler döviz kullan kısmına ''döviz kurlarını aktar''
işlemi eklendi.
* Hareketli fatura raporunda kapalı fatura bilgilerinin gösterilmesi sağlandı.
* Hizmet tanımında yer alan özel kod alanının fatura hareket satırına gelmesi sağlandı.
* Teklif, sipariş, irsaliye ve fatura formalarında cari yetkili seç penceresine mail adresi eklendi.
* Teklif kaydı üzerinde tanımlı olmayan bir stok tanımı yapıldığında otomatik olarak hareket satırına gelmesi sağlandı.
* Promosyonlu satış fiyatlarında alış fiyatı altında satış yapılamasın kontrolü yapılmaması sağlandı.
* Promosyonlu ürünlerde fatura kaydı tamamlanmadan promosyon bilgilerinin gösterilmesi sağlandı.
* KDV analizi raporuna ''ödenecek kdv'' toplamı eklendi.

Satın Alma Yönetimi

* Sipariş teslim raporuna ek bilgi - 1,2,3,4 kriterleri eklendi.
* Sipariş ekranında vade tarihi alanına gün sayısı eklendi.
* Alınan sipariş de ön ödemeli sistem kullanılmasında otomatik olarak bloke kullanılması isteğe bağlandı.
* Satın alma talep ekranına girilen özel kodun sipariş hareket satırına getirilmesi sağlandı.
* Satın alma talep listesinde tedarikçi bilgilerinin görünmesi yetkiye bağlandı.
* Transfer irsaliyesi üzerinde ''son işlemi geri al'' işlemi yetkiye bağlandı.
* Hizmet tanımında yer alan özel kod alanının fatura hareket satırına gelmesi sağlandı.
* Fatura üzerinde CTRL+A kısayolunda ürün satış bilgilerinin gösterimi ekranında KDV bilgilerinin gösterilmesi sağlandı.
* Fatura üzerinde döviz kurlarının toplu olarak güncellenmesi için ek bilgiler döviz kullan kısmına ''döviz kurlarını aktar''
işlemi eklendi.
* Teklif, sipariş, irsaliye ve fatura formalarında cari yetkili seç penceresine mail adresi eklendi.
* Teklif kaydı üzerinde tanımlı olmayan bir stok tanımı yapıldığında otomatik olarak hareket satırına gelmesi sağlandı.

Finans Yönetimi

* Banka kredisi ödeme işlemine ''işlem ücreti'' eklendi.
* Senet ciro işleminden iade durumlarında protesto durumu uygulanması sağlandı.
* İşlem türü raporuna ''özel kodu'' filtre kriteri eklendi.
* Cari hareket raporuna ''cari kayıt tarihi '' eklendi.
* Cari tanımlaması yapılırken alış muhasebe kodlarının otomatik verilmesi için alış muhasebe kodu sayaç tanımlaması yapıldı. (Genel ayarlar/ Cari ayarları alanından alış muhasebe kodunu otomatik ver işaretlenmelidir.)
* Cari yaşlandırma raporuna grubu alanı eklendi.
* Cari yetkililer listesine ''anahtar kelimeler'' eklendi.
* Cari özel rapora ''Muhasebe Hes.Kodu'' alanı eklendi.

CRM

* Destek kaydı üzerine sanal santral entegrasyonu ile ses kaydı dinle butonu eklendi.
* Giden aramalarda destek kaydı veya aktivite kaydının açılmasını seçmek için özel ayarlara seçenek eklendi.
* Cari kart yetkilileri üzerinden çağrı başlatılabilmesi sağlandı.

Üretim Yönetimi

* Basit üretimde kulanılacak lot miktarlarının ondalıklı olarak girişinin yapılabilmesi sağlandı.
* Basit üretimde Sipariş üzerinden aktarılan üretim planlarında, üretim kaydı içerisinde bulunan ek bilgiler -1 alanında sipariş
numarasının gösterilmesi sağlandı.
* Basit üretimde Eksiye düşen stokları üretirken siparişte bloke edilen stok miktarlarının dahil olması sağlandı.
* MRP II reçete alanında açılan özel alan tanımlarının iş emri çıktılarında yazdırılabilmesi sağlandı.
* MRP II üretim planlama da kullanılabilir miktar alanında düzenleme yapıldı.
* MRP II üretim emirleri raporunda yer alan reçete liste alanına reçeteye bağlı özel alan tanımlarının görünmesi sağlandı.

Servis Yönetimi

* Müşteri Arıza alanının karakter sayısı yükseltildi.
* Servis fiş kaydı üzerinde muhasebe bilgileri alanına fatura kaydının açılması için kısayol butonu eklendi.

E-Fatura / E-Arşiv

* Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan e-Fatura düzenlemesi ERP programına uyarlandı. (e-Fatura tipi IADE iken fatura senaryosu temelfatura olabilir.)
* Gelir İdaresi Başkanlığı e-Fatura kod listelerine aşağıdaki  yeni tam istisna kodları eklemiştir.
(330)  KDV 13/j md. Organize Sanayi Bölgeleri ile Küçük Sanayi Sitelerinin İnşasına İlişkin Teslim ve Hizmetler
(331) KDV 13/m  md.  Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina ve Teçhizat Teslimlerinde
İstisna (332) KDV Geçici 39. Md.  İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna

Genel

* Raporlarda kaydedilen filtremele değerlerinin varsayılan olarak atanabilmesi sağlandı.
* Caller ID arama ekranı raporunda düzenlemeler yapıldı.
* Personel seçimi listelerinde pasif olan personellerin gösterilmemesi sağlandı.
* Genel düzenlemeler sağlandı.Nasıl Güncellerim ?
* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

AKINSOFT Wolvox ERP 8.09.06

23 Haziran 2018, Cumartesi
Yapılan Güncellemeler
* Demo lisans, stok tanım işlemlerinde  düzenleme yapıldı.
Nasıl Güncellerim ?
* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

AKINSOFT Wolvox ERP 8.09.05

1 Haziran 2018, Cuma
Yapılan Güncellemeler
* Demo lisans sisteminde düzenleme sağlandı.
Nasıl Güncellerim ?
* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
123456>»
Toplam Kayıt Sayısı : 44