Program Özellikleri Download Demo Talebi Satın Al Yardım

AKINSOFT Wolvox Beyanname 8.03.06

20 Şubat 2020, Perşembe
Yapılan Güncellemeler
* Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde (1003A ve 1003B) hesaplama sonucu "SGK Bildirimleri" kulakçığına getirilen kayıtların sayısının alt kısımda görülebilmesi sağlandı.

* Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri (1003A ve 1003B) hesaplatıldığında "Ekler" kulakçığındaki "İstihdamın Teşvikine İlişkin Bildirim" kısmına bilgilerin otomatik gelmesi sağlandı

* Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri (1003A ve 1003B) hesaplatıldığında "Vergiye Tabi İşlemler" kulakçığındaki "4447 sayılı kanunun geçici 18. maddesi kapsamında terkin edilecek tutar" alanına toplam tutarın otomatik getirilmesi sağlandı.

* Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde (1003A ve 1003B), Wolvox İnsan Kaynakları programında 17103 sayılı kanuna tabi personellerin damga vergisi indirim tutarlarının, "Vergiye Tabi İşlemler" kulakçığındaki "Matrah ve Vergi Bildirimi" kısmında hesaplanmış 302 ödeme tür koduna ait "Vergi Kesinti Tutarı"ndan düşmesi sağlandı.

* Wolvox İnsan Kaynakları programında prim tutarı olan bordrolar için Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri (1003A ve 1003B) hesaplatıldığında, "SGK Bildirimleri" sekmesindeki "Hak Edilen Ücret" sütunundaki değerlerin "İstihkak Tutarı" hariç olarak hesaplanması sağlandı.

* Genel düzenlemeler yapıldı.
Nasıl Güncellerim ?
* Önceki versiyonların üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

AKINSOFT Wolvox Beyanname 8.03.05

10 Şubat 2020, Pazartesi
Yapılan Güncellemeler
* Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi-2 (1003B) eklendi.
* Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (1003A)'nde güncellemeler yapıldı.
* Geri Kazanım Katılım Payı(Poşet Beyannamesi)'nde güncellemeler yapıldı.
* KDV Beyannamesi-2'de güncelleme yapıldı.
* Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesinde güncelleme yapıldı.
* Gelir Geçici Vergi Beyannamesi ve Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi'ndeki "Damga Vergisi Tutarı"nda güncelleme yapıldı.
* Genel düzenlemeler yapıldı.
Nasıl Güncellerim ?
* Önceki versiyonların üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

AKINSOFT Wolvox Beyanname 8.03.04

17 Ocak 2020, Cuma
Yapılan Güncellemeler
* KDV 2 Beyannamesinde güncellemeler yapıldı.
* Gelir Geçici Vergi Beyannamesinde güncellemeler yapıldı.
* Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi versiyon 26 dan versiyon 27 ye güncellendi.
* Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde güncellemeler yapıldı.
Nasıl Güncellerim ?
* Önceki versiyonların üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

AKINSOFT Wolvox Beyanname 8.03.03

6 Aralık 2019, Cuma
Yapılan Güncellemeler
* BDP nın güncellenen sürümüne istinaden "Gelir Vergisi Beyannamesi"nde kod bazında güncelleme yapıldı.
* BDP nın güncellenen sürümüne istinaden "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi"nde kod bazında güncelleme yapıldı.
* BDP nın güncellenen sürümüne istinaden "Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi"nde kod bazında güncelleme yapıldı.
* BDP nın güncellenen sürümüne istinaden "Muhtasar Beyanname"de kod bazında güncelleme yapıldı.
Nasıl Güncellerim ?
* Önceki versiyonların üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

AKINSOFT Wolvox Beyanname 8.03.02

16 Ekim 2019, Çarşamba
Yapılan Güncellemeler
* XML Kontrol işleminin yapılabilmesi için gerekli olan test programının otomatik kurulması sağlandı. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
Nasıl Güncellerim ?
* Önceki versiyonların üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
123456>»
Toplam Kayıt Sayısı : 59