Program Özellikleri Download Demo Talebi Satın Al Yardım

AKINSOFT Wolvox Otel 8.06.01

16 Ocak 2020, Perşembe
Yapılan Güncellemeler
* HotelSmart Online rezervasyon sistemi eklendi.
* Genel iyileştirmeler yapıldı.
Nasıl Güncellerim ?
* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

AKINSOFT Wolvox Otel 8.05.04

11 Aralık 2019, Çarşamba
Yapılan Güncellemeler
* Folio ekranında, KPB ve kayıtlı döviz birimleri için alt toplam alınabilmesi sağlandı.
* Rezervasyon Kayıt, Oda Arama ekranında oda durumlarının grid alanlarda ve filtreleme seçeneklerine
eklenmesi sağlandı.
* Folio,İşlemler, Seçili Folio Hareketlerini Transfer Et, başka bir odaya seçim ile açılan “Rezervasyon Arama” ekranında durumu “Rezerve” olan rezervasyonların listelenmesi
sağlandı.
* Pansiyon tiplerinin tanınlanabilmesi sağlandı.
* Grup Rezervasyon ekranında, oda fiyatı yazarken döviz birimi seçilebilmesi
sağlandı.
* Folio ekranında , folio hareket kurlarının buton ile günlük kurdan güncellenmesi
sağlandı.
* Folio Harket Raporu'nda alt toplamların KPB ve Döviz Birimi olarak ayrı olarak görüntülenmesi
sağlandı.
* Folio Harket Raporu'nda hesap kodları, günlük ve aylık bazında grafiksel gösterim
eklenmesi sağlandı.
* Rezervasyon kaydı açmadan folio hareketi seçilerek ödeme alınabilmesi,
fatura olarak yazdırılabilmesi sağlandı.
* Rezervasyon kaydında mail olarak gönder seçeneğinde müşteri mail adresinin otomatik
olarak gelmesi sağlandı.
* -Rezervasyon kaydında voucher numarasının otomatik olarak oluşturulabilmesi ve sayaç
ile tanımlanabilmesi sağlandı.
* Rezervasyon Listesi'nde oda durumlarının Boş Oda, Dolu Kirli, Boş Kirli, Dolu Temiz,
Blokeli, Arızalı, Açık Hesap,D.Günü, E.Yıl Dönümü, Repeat olarak ayrı bir grid alanda
görüntülenmesi ve filtreleme yapılabilmesi sağlandı.
* Gün Sonu İşlemleri ekranında, room posting yapmadan güne ait kur girişi yapılmadı ise
uyarı alınması, room posting yapılmasının engellenmesi ve Kur Download ekranının
otomatik olarak açılması sağlandı.
* House Keeping Raporu'nda oda durumunun Boş Kirli,Boş Temiz,Dolu Kirli,Dolu
Temiz,Arızalı olarak güncellenebilmesi sağlandı.
* Rezervasyon durumu ile House Keeping durumu arasında farklılık olan odalar için
House Keeping Uyuşmazlık Raporu'nun alınabilmesi sağlandı.
* Rezervasyon çizelgesinde oda numarasına göre sıralama yapılması sağlandı.
* Rezervasyon durum değişikliklerinin loglarının tutulması ve raporlanması sağlandı.
* Forecast Raporu, Günlük Listeler ekranında döviz birimi ve acenta bilgisi grid alanlara
eklendi.
* Acenta Konaklama Listesi eklendi.
Nasıl Güncellerim ?
* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

AKINSOFT Wolvox Otel 8.05.03

10 Ekim 2019, Perşembe
Yapılan Güncellemeler
* Maliye günlük müşteri listesinde kontratta tanımlı olan kura göre ücret hesaplama alanı eklendi.
* Rezervasyon kayıt ekranında mali sorumlu tanımlarken Uyruğu  ve TCKN alanları eklendi.
* Rezervasyon çizelgesinin saatlik gösterilmesi sağlandı.
* Etkinlik durumuna göre etkinlik çizelgesinde farklı renkte görüntülenebilmesi sağlandı.
* Banket yönetimi etkinlik işlemlerinde  indirim tanımlanabilmesi sağlandı.
Nasıl Güncellerim ?
* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

AKINSOFT Wolvox Otel 8.05.02

10 Temmuz 2019, Çarşamba
Yapılan Güncellemeler
* Cari hesaba alacaklı kapatma özelliği eklendi.
* Forecast raporunda gün bilgisinin görüntülenmesi sağlandı.
* Genel düzenlemeler yapıldı.
Nasıl Güncellerim ?
* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

AKINSOFT Wolvox Otel 8.05.01

13 Haziran 2019, Perşembe
Yapılan Güncellemeler
* Rezervasyon kayıt ekranında kaydedilen hitapların görüntülenmesi sağlandı.
* Wolvox Otel programı ile  HotelRunner entegrasyonu hakkında bazı düzenlemeler yapıldı.
* Şubeli otel kullanımlarının hotelrunner ile entegresi sağlandı.
* Şubeli otel kullanımlarında uyruk tanımları ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
* Fatura dizaynlarında uyruk, doğum yeri, pasaport numarası ve voucher numarasının eklenmesi sağlandı.
* Tüm yetkilendirmelerde düzenlemeler yapıldı.
* Odalar kirli ise check ın işlemi yapılması engellendi.
* Wolvox Otel programında kesilen faturaların yazdırılması halinde Wolvox ERP programında kesildi olarak işaretlenmesi sağlandı.
* Gelir ve ödeme tanımlarında kaydedilen ödeme tanımlarının folio ödeme ekranına gelmesi sağlandı.
* Rack ekranında kirli/temiz odaların farklı renklerde görüntülenmesi sağlandı.
* Genel düzenlemeler yapıldı.
Nasıl Güncellerim ?
* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.
12345>»
Toplam Kayıt Sayısı : 23