Wolvox İnsan Kaynakları 8.03.01

1) Bordro Hakedişlerinin Net tutarları eklendi. Bordro üzerinde belirtilen değerlerin net tutarlarını görebilirsiniz.

 

2) Bordro hesaplamasına kıdem tazminatı dahil edildi. 

 

 3 )Puantaj işlemlerine Kıdem tazminatı karşılıkları raporu eklendi.

 

 

4) Entegrasyon işlemlerinde Kıdem tazminatı hesap kodu açıldı.

 

5) Entegrasyon işlemlerine ihbar tazminatı ayrı bir hesap olarak belirtilmesi sağlandı. ( Ek gelirlerin içerisinden çıkarıldı.)

Bu bilgi yararlı oldumu ?