CLR YÜRÜTME HATASI
A712
CLR YÜRÜTME HATASI

                                                                                                

MSSQL Veri tabanında "CLR Nesne Yürütme Hatası ve Çözümü"

MSSQL Veri tabanını kullanan AKINSOFT kullanıcılarının programını açtığında ekranda ki hatayı alması durumunda yapılması gerekenler;

AKINSOFT programları kapatıldıktan sonra Sql Manegment studio'da her bir veri tabanı için aşağıda ki kodlar yazılması yeterli olacaktır.

 

USE master
GO
ALTER DATABASE  veri tabanı adı(örnek:WOLVOX8_DEMOWOLVOX_2014_WOLVOX) SET TRUSTWORTHY ON

USE  veri tabanı adı(örnek:WOLVOX8_DEMOWOLVOX_2014_WOLVOX)
GO
EXEC sp_changedbowner 'sa'
Bu bilgi yararlı oldumu ?