Wolvox ERP Taksit Modülü

1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ

          Wolvox ERP Taksit modülü, alış ya da satış işlemlerindeki tutarı taksitlere bölüp taksit ödemelerini takip etmek isteyen kullanıcılar için tasarlanmış bir modüldür. Müşterilerden yapılacak tahsilatlar ya da tedarikçi firmalara yapılacak ödemeler için taksitlendirme yapılabilmektedir. Oluşturulan her bir taksit için otomatik seri senet oluşturulup yazıcıdan yazdırılabilir. Farklı cari hesapların taksitleri arasında virman işlemi yapılabilir. Gecikme faizi uygulanacaksa tarih aralıklarına göre farklı vade oranları tanımlanarak gecikme tutarları hesaplatılabilir. 

         Wolvox ERP Taksit modülü, Cari ve Kasa modüleri ile birlikte kullanılmaktadır. Taksit ödemelerinde "Pos", "Kredi Kartı" ya da "Dekont" işlem türlerine göre alınacak ödemeler ile ilgili ayrıntılı banka raporları alınmak  isteniyorsa Banka modülü de gereklidir. Taksit ödemelerinde "Çek" ya da "Senet" işlem türlerinde programa girilmiş mevcut çek ya da senetlerden seçim yapılarak ödeme işlemi yapılabilmesi için Çek-Senet modülü de gereklidir. Banka modülü olmadığında "Pos", "Kredi Kartı" ya da "Dekont" işlem türlerinde ödeme girişleri yapılabilir ancak ayrıntılı bir raporlama sağlanamayacaktır. Çek-Senet modülü olmadığında "Çek" ya da "Senet" işlem türüne göre ödeme işlemi yapılamayacaktır. 

          Wolvox ERP Taksit modülünde taksitlendirme işlemi yapabilmek için öncelikle ilgili müşterilerin ya da tedarikçi firmaların, Cari modülünde "Cari Kart Kayıtları" (Finans Yönetimi * Tanımlar * Cari Tanımları) oluşturulmuş olmalıdır. Nakit taksit ödemesi alabilmek ya da yapabilmek için Kasa modülünde "Kasa Kartı" (Finans Yönetimi * Tanımlar * Kasa Tanımları) oluşturulmuş olmalıdır. 

2. YENİ TAKSİT GİRİŞİ

         Bu kısım, yeni bir taksitlendirme işlemi yapmak amacıyla kullanılmaktadır. Taksitlendirme işlemi bu kısımdan yapılabileceği gibi fatura penceresinde sağ üstteki (İşlemler) butonundan "Taksitlendir" seçeneğine tıklayarak ya da Cari Tahsilat/Cari Tediye penceresinde sağ üstteki (Taksit İşlem) butonundan "Bu cari hareketi taksitlendir" seçeneğine tıklayarak da yapılabilmektedir. Ayrıca sipariş modülü de kullanılıyorsa Yurtiçi Alınan Sipariş ya da Yurtdışı Alınan Sipariş penceresinde "Ön Ödemeli Satış" kutusu işaretlenerek kayıt yapıldığı durumlarda da taksitlendirme işlemi yapılabilmektedir. 

         Taksitlendirme işlemi yapmak için programda Finans Yönetimi * İşlemler * Taksit İşlemleri * Yeni Taksit Girişi kısmına girilmelidir. Bu kısma girildiğinde açılan "Hızlı Cari Arama" penceresinden taksitlendirme işlemi yapılacak cari hesap seçilerek (Tamam) butonuna tıklanmalıdır. Açılan "Yeni Taksit Girişi" penceresinde müşterimiz için bir taksitlendirme işlemi yapacak isek üstten "Satış" seçeneğini, tedarikçi firmamıza ödemelerimiz için bir taksitlendirme işlemi yapacak isek "Alış" seçeneğini seçmeliyiz. Döviz modülü kullanılıyorsa ve belli bir döviz birimine göre taksitler oluşturulmak isteniyorsa "Para Birimi" alanından "Döviz" seçeneği seçilip sağındaki açılır listeden döviz birimi seçilmelidir. "Toplam Tutar" alanına taksitlendirilecek toplam tutar yazılmalıdır. "Açıklama" alanına yapılan işlem (alış ya da satış) ile ilgili bir açıklama notu yazılabilir. Bu alana yazılacak açıklama bilgisi, tüm taksit hareketlerine açıklama olarak eklenecektir. "İşlem Tarihi" alanına satış ya da alış işleminin yapıldığı tarih girilmelidir. İlk taksitin vade tarihi, sonraki pencerede girilecek "Taksit Aralığı" değerine göre "İşlem Tarihi" alanına girilen tarihten itibaren hesaplanarak oluşturulacaktır. Bu bilgiler girildikten sonra (Tamam) butonuna tıklanarak sonraki pencereye geçilebilir. Taksitlendirme işleminden vazgeçmek isteniyorsa (Kapat) butonuna tıklanabilir. 

          Açılan "Yeni Taksit Girişi" penceresinde her taksit hareketinin bilgileri manuel girilmek isteniyorsa alttaki (Yeni Kayıt Ekle) butonuna tıklanabilir. Bu şekilde taksitlendirme yapıldığında her taksitin tutarı ve vade tarihi istenildiği şekilde belirtilebilir. Taksit hareketleri otomatik oluşturulmak isteniyorsa (Otomatik Taksitlendir) butonuna tıklanmalıdır. Taksit hareketleri otomatik oluşturulduğunda; vade tarihleri belirtilen "Taksit Aralığı" değerine göre otomatik ayarlanacak ve her taksidin tutarı da belirtilen "Taksit Adedi"ne göre eşit olacaktır. 

              Manuel taksit girişi yapmak için alttaki (Yeni Kayıt Ekle) butonuna tıklanmalıdır. Bu butona tıklandıktan sonra grid tablo kısmının üst tarafındaki "Vade" alanına taksidin vade tarihi girilmelidir. Sağındaki "Tutar" alanına o takside ait tutar girilmelidir. "Açıklama" alanına o taksite ait bir açıklama notu yazılabilir. "Kayıt Tarihi" alanına programa girişin yapıldığı tarih ya da günün tarihi girilebilir. "Bu borç için faiz uygulama" kutusu işaretli olduğunda ilgili taksitin ödemesinin gecikmesi durumunda hesaplanacak olan gecikme faiz tutarının hesaplanmaması sağlanabilir. "İptal" kutusu işaretlenerek kaydedildiğinde ilgili taksit hareketi iptal edilmiş olacaktır. Bilgiler girildikten sonra alttaki (Kaydet) butonuna tıklanarak taksit hareketi kaydedilebilir. Sonraki taksit hareketini girmek için yine alttaki (Yeni Kayıt Ekle) butonuna tıklanıp taksit bilgileri girilerek kaydedilmelidir. Bu şekilde tüm taksitlere ait kayıtlar manuel oluşturulabilir. Manuel taksit oluşturma işleminde dikkat edilmesi gereken konu, oluşturulan taksit hareketlerinin toplam tutarının, bir önceki pencerede girilen "Toplam Borç" ya da "Toplam Alacak" tutarına eşit olmasıdır. Aksi taktirde ilgili cari hesaba ait "Cari Hareket Raporu"ndaki taksitlere ait toplam ile "Taksit Raporu"ndaki bakiye değerleri eşit olmayacaktır. Eşit olmaması durumunda "Yeni Taksit Girişi" penceresi kapatılmak istendiğinde program uyarı verecektir. 

              Otomatik taksitlendirme girişi yapmak için "Otomatik Taksitlendir" butonuna tıklanmalıdır. Bu butona tıklandığında açılan "Taksit Oluşturma" penceresindeki alanların açıklamaları alttaki tabloda anlatılmıştır: 

Toplam Tutar

Bu alana "Yeni Taksit Girişi" penceresinde "Toplam Tutar" alanına girilen değer otomatik gelecektir. Manuel giriş yapılamayacaktır. 
Taksit Adedi Bu alana taksit sayısı yazılmalıdır. Program, "Toplam Tutar"ı bu alana yazılan değere bölerek taksitleri oluşturacaktır. 
Peşinat Bu alana, taksitlendirme işleminden önce tahsil edilen ya da ödenen bir peşinat varsa tutarı yazılmalıdır. Program, bu alana yazılan tutarı "Toplam Tutar"dan düşerek taksitlerin toplamını kalan tutar üzerinden hesaplayacaktır. Bu alana yazılan tutar, ilk taksidin ödemesi olmayıp sadece taksitlendirme esnasında peşin verilen tutarı girmek için kullanılmaktadır. Bu alana bir değer yazılmışsa taksitler oluşturulduktan sonra ilgili peşinatın ödemesinin girilmesi gerekecektir. 
İlk Taksit Tarihi

Bu alandaki değer, "Yeni Taksit Girişi" penceresindeki "İşlem Tarihi" alanına girilen tarihten itibaren altta "Taksit Aralığı" alanında belirtilen değere göre otomatik hesaplanarak yazılacaktır. Taksitlerin başlangıç vade tarihi için farklı bir tarih girilmek istenirse manuel de girilebilir. 

Açıklama Bu alana, "Yeni Taksit Girişi" penceresinde "Açıklama" alanına girilen bilgi otomatik gelecektir. İstenirse manuel olarak değiştirilebilir. Bu alana yazılacak bilgi, oluşturulacak tüm taksit hareketlerine açıklama olarak eklenecektir. Program her taksit hareketinde, bu alana yazılan açıklamanın sonuna (x/y) ibaresini de ekleyecektir. Buradaki x ifadesi taksitin numarasını, y ifadesi ise toplam taksit sayısını ifade etmektedir. 
Taksit Aralığı Bu alana, iki taksit arasındaki süre "Ay" ya da "Gün" olarak girilebilir. Program her taksit aralığındaki süreyi bu alana yazılacak değere göre ayarlayacaktır. "Ay" alanına bir değer yazılmışsa taksit aralıklarının hesabında her ay sabit 30 gün olarak değil ilgili aydaki gün sayısına göre hesaplanacaktır (ayına göre 28, 29, 30 ya da 31 gün). 
Minimum Küsurat Bu alan, küsurat değerlerinin yuvarlanması amacıyla kullanılmaktadır. "Toplam Tutar", "Taksit Adedi"ne bölündüğünde taksit tutarları kuruş bazında küsuratlı oluşuyorsa bu alana yazılacak değerin katlarına göre program, taksit tutarlarındaki küsuratı yuvarlayarak küsurat toplamının ilk takside ya da son takside eklenebilmesini sağlayacaktır. Bu alana sıfır değeri yazılırsa oluşan küsuratın toplamı, alttaki "Toplam Küsurat" alanında görülebilir. 
Toplam Küsurat Bu alanda, "Minimum Küsurat" alanına girilen değere göre hesaplanan toplam küsurat tutarı görülebilir. Program bu alandaki tutarı, "Taksit Küsuratını" kısmında belirtilecek ayara göre ilk ayın ya da son ayın taksit tutarına ekleyecektir. 
Taksit Tutarı

Bu alanda, her bir taksit için eşit olarak otomatik hesaplanmış taksit tutarı görülecektir. Bu alandaki değer, "Toplam Tutar", "Taksit Adedi" ve "Peşinat" alanlarına girilen değerlere göre otomatik hesaplanacağından manuel giriş yapılamayacaktır. 

Gecikme Cezası Uygulama Oluşturulacak taksitlerin ödemeleri esnasında gecikme ceza tutarı hesaplanması istenmiyor ise bu kutu işaretlenebilir. 
Taksit Küsuratını Bu alan, hesaplanan "Toplam Küsurat" değerinin hangi takside ekleneceğini belirtmek amacıyla kullanılmaktadır. "İlk Aya Ekle" ya da "Son Aya Ekle" seçilebilir. 
Diğer Taksitlere Göre Vade Eşitleme Bu kısım, oluşturulmakta olan taksitlerin vade tarihlerinin, programda ilgili cariye ait varsa mevcut taksit kayıtlarınının vade tarihleri ile eşitlenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Taksitlendirme işlemi yapılmakta olan cari hesaba ait daha önceden yapılmış taksitlendirme işlemleri var ise bu kısımdaki "Diğer Taksit Grupları" bölümünde ayrı satırlar şeklinde görülecektir. Bu satırlara tıklandığında ilgili taksit hareketleri, alttaki "Taksitler ve Vadeleri" bölümünde görülebilir.  "Diğer Taksit Grupları" bölümünde "Açıklama" alanında "Tüm Taksitler" yazan satıra tıklandığında ilgili cari hesaba ait daha önceden oluşturulmuş tüm taksit hareketleri görülebilir. İlgili taksit grubu seçildikten sonra oluşturulmakta olan taksitlerin vadelerinin eşitlenmek istediği mevcut taksitler, "Taksitler ve Vadeleri" bölümündeki "Eşle" hücrelerine çift tıklanarak işaretlenmelidir. Bu şekilde işaretlenerek taksitlendirme işlemi tamamlandığında yeni oluşturulan taksit hareketlerinin vade tarihleri, önceden oluşturulmuş olan taksit hareketlerinin vade tarihleri ile aynı olacaktır. 

 

             Alanlara ilgili bilgiler girildikten sonra (Taksitlendir) butonuna tıklanarak işlem tamamlanabilir. Oluşturulan taksit hareketleri "Yeni Taksit Girişi" penceresinde görülebilir. Yazıcıdan senet bastırılmak istenirse bu pencerede üstteki (Senet) butonuna tıklanabilir. (Senet) butonuna tıklandığında açılan "Seri Senet Basımı" penceresinde alanlara ilgili bilgiler girilip sağ üstteki (Yazdır) butonuna tıklanıp senetler yazıcıdan yazdırılabilir. Yazdır butonundan "Aktif Raporu Tasarla" seçeneğine tıklandığında senet şablonunda düzenleme yapılabilir. 

          Oluşturulan taksit hareketleri üzerinde değişiklik yapılmak istenirse yine "Yeni Taksit Girişi" penceresinden değiştirilip alttaki (Kaydet) butonuna tıklanarak kaydedilebilir. Silinmek istenen taksit hareketi seçilip alttaki (Sil) butonuna tıklanarak silinebilir. Ödenmemiş bir taksit hareketi seçilip sağ üstteki "İptal" kutusu işaretlenerek kaydedildiğinde ilgili taksit hareketi iptal edilmiş olacaktır. Ödenmemiş tüm taksit hareketleri iptal edilmek istenirse soldaki (Tümünü İptal Et) butonuna tıklanarak iptal edilebilir. Ödenmiş olan taksit hareketleri bu şekilde iptal edilemeyecektir. Bahsedildiği şekilde taksit hareketi silindiğinde ya da iptal edildiğinde taksitlerin toplam tutarını yansıtan cari hareketinde bir değişiklik olmayacaktır. "İptal" kutusu işaretli olan bir taksit hareketi, "İptal" kutusundaki işareti kaldırılıp kaydedilerek geçerli duruma alınabilir. 

            Taksitlendirme işlemi sonrasında taksit ödeme planı yazdırılmak istenirse yine "Yeni Taksit Girişi" penceresinde üstteki (Yazdır) butonuna tıklanarak yazdırılabilir. Taksitli satış sözleşmesi yazdırılmak istenirse üstteki (Sözleşme) butonuna tıklanarak yazdırılabilir. Aynı kısımdaki (Taksit Ödeme) butonuna tıklanarak "Taksit İşlemleri" penceresine erişilebilir. 

 

3. TAKSİT İŞLEMLERİ

              3.1 Taksit Ödeme

            Taksit ödemesi alma ya da taksit ödemesi yapma işlemleri, "Taksit İşlemleri" penceresinde "Taksit Ödeme" sayfasından yapılmaktadır. Bu kısma girildiğinde açılan "Hızlı Cari Arama" penceresinden işlem yapılacak cari hesap seçilmelidir. Seçtiğimiz cari hesap müşterimiz ise gelen "Taksit İşlemleri" penceresinde ödenmemiş tüm taksit hareketleri görünecektir. Döviz modülü de kullanılıyorsa ve dövizli olarak taksitlendirme yapılmış ise üstteki "X Cinsinden Taksitler" sayfasına tıklanarak döviz taksitleri görülebilir. Buradaki X ibaresi taksitlendirme yapılan döviz birimini ifade etmektedir ($, € vb. gibi). Seçtiğimiz cari hesap tedarikçimiz ise (Taksitlendirme işlemini yaparken "Alış" seçeneğini seçmişsek) taksit hareketlerini görebilmek için "Taksit Tipi" alanından "Ödeme" seçeneğini seçmeliyiz. Ödeme işlemi yapılmak istenen taksit hareketi, "Öde" sütunundaki kutusuna çift tıklanarak seçilmelidir. Vade tarihi gelmiş ve geçmiş olan taksitlerdeki "Öde" kutuları otomatik işaretli gelecektir. İstenirse üstteki "Tümünü İşaretle / Kaldır" kutusu işaretlenerek tüm "Öde" kutuları işaretlenebilir ya da işaretleri kaldırılabilir. "Tutara Göre İşaretle" alanına bir tutar yazıldığında program, ilk taksit hareketinden başlayıp yazılan tutara kadar olan taksit hareketlerini işaretleyecektir. 

             Grid tablodaki "Tutarı" sütununda taksitlerin tutarı, "Gecikme Cz." sütununda ise belirtilen vade oranına ve günün tarihine göre hesaplanmış gecikme cezası tutarı görünecektir. Gecikme cezası tutarının hesaplanması için gerekli ayarlar yapılmamışsa ya da gecikme yoksa "Gecikme Cz." sütununda tutar olarak sıfır görünecektir. "İşlem Tarihi" sütununda taksitlendirme işleminin yapıldığı tarih görünecektir. Resmi tatil tanımları ve ayarları yapılmışsa vade tarihlerinin iş günlerine göre ayarlanmış olan güncel tarihleri "Resmi tatillere göre ayarlanmış vade" sütununda görülebilir. Sağdaki (Yenile) butonuna tıklandığında vadesi gelmiş ve geçmiş olan taksitler otomatik işaretlenecektir, taksit ve ceza toplamları tekrar hesaplanacaktır. Ödenmemiş tüm taksitlerin toplam tutarı, bu kısmın üstündeki "Toplam Kalan Taksit" alanında görülebilir. 

              "Ödenen Tutar" alanında, işaretlenen taksitlerin gecikme cezası ile birlikte toplam tutarı otomatik yazacaktır. İstenirse ödemesi yapılan tutar, bu alana manuel olarak da girilebilir. Bu alana ödenecek taksitin tutarından daha az bir tutar yazılarak ödeme yapılırsa kalan tutar için, vadesi bir sonraki taksitin vade tarihi ile aynı olacak ve Açıklama alanında "Eksik ödemeden kalan borç - XXX" yazacak biçimde ayrı bir taksit hareketi oluşacaktır. Buradaki XXX ibaresi eksik ödenen taksitin numarasını ifade etmektedir. İstenirse kalan taksit tutarının vade tarihi, ödeme işlemi tamamlanmadan önce sağda "Kalan Taksit" kısmındaki "Vade" alanından değiştirilebilir. "Ödenen Tutar" alanına işaretlenen taksitlerin tutarından daha fazla bir tutar yazılırsa program "FAZLA ÖDEME" uyarısı verecektir ve (Ödemeyi Yap) butonu pasif duruma geçecektir.

            "Ödenen Tutar" alanına yazılan tutar, öncelikli olarak ödenmekte olan taksitin tutarından düşecektir. İlgili taksite ait gecikme ceza tutarı da var ise "Ödenen Tutar" alanına yazılan tutarın, ödenecek taksit tutarını aşan kısmı, gecikme ceza tutarından düşecektir. İşaretlenen taksitlerin toplamına göre "Ödenen Tutar" alanına girilmekte olan ödeme tutarı çıkarıldıktan sonra kalan taksit ve ceza tutarları ile vade tarihleri, sağdaki "Kalan Taksit" ve "Kalan Ceza" kısımlarında görülebilir ve vade tarihleri değiştirilebilir. 

             Döviz modülü de kullanılıyorsa ve tutar döviz olarak ödeniyorsa  "Ödenen Tutar" alanının sağındaki açılır listeden döviz birimi seçilebilir. Seçilen döviz biriminin güncel kuruna göre TL karşılığı tutarı, altındaki "Karşılığı" alanında görülebilir. "İşlem Tarihi" alanına günün tarihi otomatik gelecektir. İstenirse farklı bir tarih de yazılabilir. "Ödeme Türü" açılır listesinden ödemenin yapılma biçimi seçilebilir. Bu alanda kullanılabilecek seçenekler alttaki tabloda açıklanmıştır: 

Nakit Taksit ödemesi, nakit para ile yapılıyorsa bu seçenek seçilmelidir. Bu ödeme seçeneği seçildiğinde altta "Kasa Adı" alanı görünecektir. Bu alandan paranın gireceği ya da çıkacağı kasa seçilmelidir. Kasa entegrasyonu bu alandan seçilen kasaya yapılacaktır. 
Pos Taksit ödemesi, müşterimizden kredi kartı ile alınıyorsa bu seçenek seçilmelidir. Bu ödeme seçeneği, "Taksit Tipi" alanında "Tahsilat" seçeneği seçilmiş ödemelerde görünecektir. Banka modülü de kullanılıyorsa bu seçenek seçildiğinde altta "Banka - Tanım" alanları açılacaktır. Açılan "Banka" alanından pos hesabına ait banka seçilmelidir. Sağındaki pos tanımı alanından kullanılacak pos tanımı seçilmelidir. Bu seçenek seçilerek ödeme tamamlandığında seçilen banka ve pos tanımına göre otomatik banka entegrasyonu yapılacaktır. Pos tanımı olarak taksitli bir pos seçilmişse ödeme tutarı, pos tanımındaki "Taksit Sayısı" kadar takside bölünerek bankaya otomatik entegrasyon yapılacaktır. Banka modülü yoksa "Banka - Tanım" alanları görünmeyecektir ve "Pos" işlem türüne göre alınan ödemeler, raporlarda toplam olarak görülecek, bankalara göre ayrıntılı pos raporu alınamayacaktır. 
Kredi Kartı Taksit ödemesini tedarikçi firmamıza kendimizin kredi kartı ile yapıyorsak bu seçenek seçilmelidir. Bu ödeme seçeneği, "Taksit Tipi" alanında "Ödeme" seçeneği seçilmiş ödemelerde görünecektir. Banka modülü de kullanılıyorsa bu seçenek seçildiğinde altta "Banka - Tanım" alanları açılacaktır. Açılan "Banka" alanından kredi kartının ait olduğu banka seçilmelidir. Sağındaki kredi kartı tanımı alanından kullanılacak kredi kartı seçilmelidir. Bu seçenek seçilerek ödeme tamamlandığında seçilen banka ve kredi kartı tanımına göre otomatik kredi kartı entegrasyonu yapılacaktır. Banka modülü yoksa "Banka - Tanım" alanları görünmeyecektir ve "Kredi Kartı" işlem türüne göre yapılan ödemeler, raporlarda toplam olarak görülecek, bankalara göre ayrıntılı rapor alınamayacaktır. 
Dekont Taksit ödemesi, bankaya (EFT, havale, hesaba para yatırma vb. şekilde) yapılıyorsa bu seçenek seçilmelidir. Bu ödeme seçeneği seçildiğinde altta "Banka - Tanım" alanı görünecektir. Bu alandan paranın gireceği ya da çıkacağı banka hesabı seçilmelidir. Banka entegrasyonu bu alandan seçilen banka hesabına yapılacaktır. Banka modülü yoksa "Banka - Tanım" alanı görünmeyecektir ve "Dekont" işlem türüne göre girişi yapılan ödemeler, raporlarda toplam olarak görülecek, bankalara göre ayrıntılı rapor alınamayacaktır. 
Evrak Çek ya da senet anlamında olmayıp genel bir anlamı yoktur. Taksit ödemesi, diğer seçeneklerin dışında bir biçimde yapılıyorsa bu ödeme türü seçilebilir. Örneğin barter, takas vb. biçimlerde yapılan ödemeler için bu seçenek kullanılabilir. "Evrak" ödeme türünün herhangi bir modül (Kasa, banka vd.) ile entegrasyonu yoktur. 
Çek Bu ödeme türü, programda Çek-Senet modülü varsa görünecektir. Taksit ödemesine karşılık olarak müşterimizden çek almışsak ya da taksit ödememize karşılık olarak tedarikçi firmamıza kendi çekimizi vermişsek bu ödeme türü kullanılabilir. Bu ödeme türünün kullanılabilmesi için öncelikle ilgili cari hesaba ait çek girişinin Çek-Senet modülünden yapılmış olması gereklidir. Sonrasında alttaki "Çek" alanında bulunan butona tıklanarak çek seçimi yapılabilir. Çek seçildiğinde seçilen çekin tutarı "Ödenen Tutar" alanına aktarılacaktır ve çekin evrak numarası "Çek" alanında görünecektir  
Senet Bu ödeme türü, programda Çek-Senet modülü varsa görünecektir. Taksit ödemesine karşılık olarak müşterimizden senet almışsak ya da taksit ödememize karşılık olarak tedarikçi firmamıza kendi senedimizi vermişsek bu ödeme türü kullanılabilir. Bu ödeme türünün kullanılabilmesi için öncelikle ilgili cari hesaba ait senet girişinin Çek-Senet modülünden yapılmış olması gereklidir. Sonrasında alttaki "Senet" alanında bulunan butona tıklanarak senet seçimi yapılabilir. Senet seçildiğinde seçilen senedin tutarı "Ödenen Tutar" alanına aktarılacaktır ve senedin evrak numarası "Senet" alanında görünecektir  

 

              "Açıklama" alanına, yapılan ödeme işlemine ilişkin bir not yazılabilir. (Ödemeyi Yap) butonuna tıklanarak ödeme işlemi tamamlanabilir. Ödeme işleminden sonra çıkan "İşlem tamamlandı. Makbuz basılsın mı?" sorusuna "Evet" yanıtı verildiğinde yapılan ödemeye dair bir makbuz yazdırılması için Önizleme penceresi açılacaktır. Yazdırılacak makbuzun şablonu "Taksit İşlemleri" penceresinde sağ üstteki "Yazdır" butonundan "Aktif Raporu Tasarla" seçeneğine tıklanarak düzenlenebilir. 

 

              3.2 Tüm Taksitler

            Bu sayfa, ödenmiş ve ödenmemiş tüm taksitlerin görülebileceği, taksit hareketlerinin silinebileceği ya da iptal edilebileceği, taksit ödeme planına erişilebileceği kısımdır. Bu kısımdan ayrıca taksitlendirme ve ödeme işlemleri sonucunda oluşan cari hareketlere de erişilebilmektedir. 

                 Bu sayfada soldaki (Ödeme Planını Aç) butonuna tıklanarak "Yeni Taksit Girişi" penceresine erişilebilir. Ödenmiş olan bir taksit hareketi seçili duruma getirilerek soldaki (Ödeme Hareketini Aç) butonuna tıklandığında ilgili taksit hareketinin ödeme işleminde oluşan cari hareket kaydı açılacaktır.  Herhangi bir taksit hareketi seçilerek (Ana Hareketi Aç) butonuna tıklandığında taksitlendirme işlemi yapıldığında oluşan ve toplam tutarı gösteren cari hareket kaydı açılacaktır. "Açıklama" alanında "Ceza Ödemesi" yazan bir satır seçilip  (Ana Hareketi Aç) butonuna tıklandığında ilgili ceza ödeme işleminde oluşan cari hareket kaydı açılacaktır. Ödenmeyen tüm taksitlerin iptal edilmesi için (Tümünü İptal Et) butonuna tıklanabilir. Bu butona tıklandığında ödenmemiş tüm taksit hareketleri iptal edilecektir ve İptal sütununda "Evet" yazacaktır. 

           Ödenmemiş olan taksit hareketi silinmek istendiğinde; bu sayfada önce (Ödeme Planını Aç) butonuna tıklanarak "Yeni Taksit Girişi" penceresine erişilmelidir. Açılan pencerede silinmek istenen taksit hareketi seçilerek alttaki (Aktif Kaydı Sil) butonuna tıklanarak silinmelidir. 

              Ödenmiş olan bir taksit hareketi silinmek istendiğinde; "Tüm Taksitler" sayfasında silinmek istenen taksit hareketi seçildikten sonra soldan (Ödeme Hareketini Aç) butonuna tıklanmalıdır. Açılan cari hareket penceresinde alttaki (Aktif kaydı Sil) butonuna tıklanarak ödeme cari hareketi silinmelidir. Taksit hareketi bu şekilde silindiğinde varsa ilgili taksit ödemesinde oluşan gecikme cezası cari hareketi silinmeyecektir. "Cari Hareket" penceresi kapatılıp  "Tüm Taksitler" sayfasında soldaki (Yenile) butonuna tıklandığında ilgili taksitin durumu "Ödenmedi" olarak görünecektir. İlgili taksite ait "Ceza Ödemesi" hareketi seçilip (Ana Hareketi Aç) butonuna tıklanarak ceza ödeme işlemine ait cari hareket açılmalıdır. Açılan cari hareket kaydının "Açıklama" alanında "Ceza Tahakkuk" yazacaktır. Bu cari hareket kaydı da aynı şekilde silinmelidir. Sonrasında aynen ödenmemiş taksit hareketini silme işleminde olduğu gibi (Ödeme Planını Aç) butonuna tıklanarak "Yeni Taksit Girişi" penceresine erişilmelidir ve açılan pencerede silinmek istenen taksit hareketi seçilerek alttaki (Aktif Kaydı Sil) butonuna tıklanarak silinmelidir. 

               Tüm taksitlerin tamamen silinmek istendiği durumlarda tüm taksit hareketleri silinmeden önce "Tüm Taksitler" sayfasında herhangi bir taksit hareketi seçilerek soldaki (Ana Hareketi Aç) butonuna tıklanıp toplam tutarı gösteren cari hareket kaydı da silinmelidir. 

 

4. TAKSİT VİRMAN

             Bu kısım, müşterimizden alacağımız taksit ödemesinin, tedarikçi firmamıza olan taksit borcumuzu kapatması amacıyla kullanılmaktadır. Tek işlem ile müşterimizden yapacağımız taksit tahsilat tutarı ile tedarikçi firmamıza taksit ödememiz yapılabilmektedir. 

               "Taksit Virman" penceresine girildiğinde solda "Ödeme" kısmındaki (Cari Bul) butonuna tıklanarak taksit borcumuzu ödeyeceğimiz tedarikçi firmamız seçilmelidir. Tedarikçi firma cari hesabı seçildiğinde mevcut taksit hareketleri soldaki grid tablo satırlarında görünecektir. Sağda "Tahsilat" kısmındaki (Cari Bul) butonuna tıklanarak taksit tahsilatını yapacağımız müşterimiz seçilmelidir. Müşteri cari hesabı seçildiğinde mevcut taksit hareketleri sağdaki grid tablo satırlarında görünecektir. "Ödeme" ve "Tahsilat" kısımlarındaki "Evrak No" alanlarına taksitlendirme işlemi yapılan faturanın ya da siparişin numarası yazılarak (Filtrele) butonuna tıklandığında ilgili faturaya ya da siparişe ait taksit hareketleri görünecektir. Filtrelenen taksitlerin ve virman tutarlarının toplamları, sütunların en altındaki alanlarda görülebilir. 

              Virman işlemi yapılmak istenen taksit hareketlerinin "Virman Tutarı" sütunundaki alanlarına, virman yapılacak tutarları yazılmalıdır. Bu kısımda bir ya da birden fazla taksit için virman işlemi yapılabilir. "Ödeme" kısmından kapatılması istenen taksitlerin "Virman Tutarı" alanlarına, tedarikçi firmamıza yapılan ödeme tutarları yazılmalıdır. "Tahsilat" kısmında ödemesi alınan taksitlerin "Virman Tutarı" alanlarına, müşterimizden aldığımız tutarlar yazılmalıdır. İşlemin tamamlanabilmesi için "Virman Tutarı" sütunlarında yazan toplamlar, "Ödeme" ve "Tahsilat" kısımlarında eşit olmalıdır. "İşlem Tarihi" alanına günün tarihi otomatik gelecektir. İstenirse manuel giriş de yapılabilir. "Açıklama" alanına, yapılmakta olan virman işlemini açıklayıcı bir not yazılmalıdır. (Uygula) butonuna tıklanarak işlem tamamlanabilir. 

              Virman işlemi sonrasında; "Ödeme" kısmından seçilen tedarikçi carisi için işlem türü "Taksit Virman" olacak biçimde borç cari hareketi, "Tahsilat" kısmından seçilen müşteri carisi için yine işlem türü "Taksit Virman" olacak biçimde alacak cari hareketi oluşacaktır. Oluşacak cari hareketlerin sayısı, virman yapılan taksit adedince olacaktır. Virman işlemi yapılmış taksitler, her iki cari için de "Ödendi" olarak görünecektir. 

 

5. TAKSİT VADE ORANLARI

           Bu kısım, vade tarihi geçmiş olan taksitler için gecikme faizi uygulanması istendiği durumlarda, tarih aralıklarına göre vade oranları tanmlamak amacıyla kullanılmaktadır. Normal çalışma durumunda vade tarihi geçmiş olan taksitlere gecikme faizi uygulanması istendiği durumlar için programda Yetkili * Tanımlar * Genel Ayarlar * Taksit Takip kısmında her tarihte geçerli olacak sabit bir vade oranı tanımlama imkanı vardır. "Taksit Vade Oranları" kısmı, tarih aralıklarına göre farklı vade oranları tanımlama imkanı sunmaktadır. 

             Vade tarihi geçmiş olan taksitlere gecikme faizi uygulanması için öncelikle programda Yetkili * Tanımlar * Genel Ayarlar * Taksit Takip kısmında bulunan "Taksit Takip Gecikme Faizi Uygula" kutusu işaretlenmelidir. "Uygulanacak Gecikme Faizi Sistemi" alanından faizin, geciken her ay için hesaplanması isteniyorsa "Aylık", geciken her gün için hesaplanması isteniyorsa "Günlük" seçeneği seçilmelidir. "Standart Vade Oranı (KPB)" alanına % olarak her tarihte geçerli olacak bir vade oranı yazılabilir. "Uygulanacak Gecikme Faizi Sistemi" alanından "Günlük" seçeneği seçilmişse bu alana yazılacak vade oranı, aylık toplam vade oranı olmalıdır. Dövizli taksitlendirme işlemleri için "Standart Vade Oranı (DVZ)" alanına yine % olarak her tarihte geçerli olacak bir vade oranı yazılabilir. "Aylık Ceza İçin Opsiyon" alanına, normal vade tarihine ek olarak tanımlanacak süre, gün olarak girilebilir. "Resmi Tatil Grubu" alanından altta "6. Resmi Tatiller" kısmında anlatılan tatil tanımı seçilebilir. Bu ayarlar kaydedildiğinde program vade tarihi geçmiş her taksit için taksit ödeme esnasında günün tarihine göre gecikme cezası tutarı hesaplayacaktır. 

             "Taksit Vade Oranları" penceresinde tanım yapmak için alttaki (Yeni Kayıt Ekle) butonuna tıklanmalıdır. "Vade Oranı" alanına ilgili vade oranı yazılmalıdır. "Başlama Tarihi" alanına yazılan vade oranının geçerli olmaya başlayacağı tarih, "Bitiş Tarihi" alanına yazılan vade oranının geçerliliğinin biteceği tarih yazılmalıdır. Vade oranının kullanılacağı taksitlerin KPB (TL) / Döviz özelliği, sağdan "KPB" ya da "Döviz" olarak seçilebilir. "Döviz" seçilmişse ilgili dövizin birimi alttaki "Döviz Birimi" alanından seçilebilir. (Kaydet) butonuna tıklanarak tanım kaydedilebilir. 

       Gecikme cezası tutarlarının hesaplanmasında öncelikli olarak "Taksit Vade Oranları" kısmında yapılmış tanımlar esas alınacaktır. "Taksit Vade Oranları" kısmında yapılmış tanımlardaki tarihler dışında kalan tarihlerin gecikme cezası tutarlarının hesaplanmasında; Yetkili * Tanımlar * Genel Ayarlar * Taksit Takip kısmında tanımlanmış olan "Standart Vade Oranı (KPB)" ya da "Standart Vade Oranı (DVZ)" dikkate alınacaktır. 

 

6. RESMİ TATİLLER

            Bu kısım, bir ya da birden fazla yıl içerisindeki hafta sonu ve resmi tatil günlerini tanımlamak amacıyla kullanılmaktadır. Tanımlanan tatil tarihleri sayesinde oluşturulacak taksit hareketlerinin vade tarihleri iş günleri ile karşılaştırılabilmektedir. Bu özelliğin kullanılabilmesi için "5. Taksit Vade Oranları" kısmında anlatılan, vade tarihi geçmiş taksitlere gecikme faizi uygulanması ayarlarının yapılmış olması gereklidir. 

           Tanım yapmak için önce en üstteki (Yeni Kayıt Ekle) butonuna tıklanmalıdır. "Tanımı" alanına yapılan tatil tanımı için bir ad yazılabilir. Tanım, bu alana yazılacak adı ile kullanılacaktır. Sonra yine en üstteki (Kaydet) butonuna tıklanarak kaydedilmelidir. Gün tanımlarını yapabilmek için üstteki (Otm.Aktar) butonuna tıklanabilir. Açılan "Tatil Girişi" penceresinde hafta sonu sayılan günler işaretlenmelidir. Tatil tanımının yapılacağı tarih aralığı, tarih alanlarına girilip (Ekle) butonuna tıklandığında program belirtilen tarih aralığındaki hafta sonu tatil tarihlerinin tanımlarını, işaretlenen kutulara göre otomatik oluşturacaktır. Bu şekilde sadece hafta sonu tatil tanımları oluşturulmuş olacağından istenirse alttaki (Yeni Kayıt Ekle) butonuna tıklanarak da bayram ya da resmi tatil günleri manuel girilebilir. Son olarak en üstteki (Kaydet) butonuna tıklanarak tanım kaydedilmelidir. 

        Yapılan tanımın kullanılabilmesi için programda Yetkili * Tanımlar * Genel Ayarlar * Taksit Takip kısmındaki "Taksit Takip Gecikme Faizi Uygula" kutusu işaretlenmelidir ve "Resmi Tatil Grubu" alanındaki liste açılarak yapılan tanım seçilmelidir. Sonrasında "Standart Vade Oranı (KPB)" ya da "Standart Vade Oranı (DVZ)" alanına ilgili oran girilerek kaydedilmelidir. Ayarlar bu şekilde yapıldığında ilgili vade tarihleri; "Taksit İşlemleri" penceresinde "Resmi Tatillere Göre Ayarlanmış Vade" sütununda görülebilir. 

 

7. SERİ SENET BASIMI

          Bu kısım, senetleri yazıcıdan yazdırmak için kullanılmaktadır. Yazdırılacak senetlerin bilgileri, manuel girilebileceği gibi toplu giriş kısmından da seri senet oluşturulabilmektedir. "Seri Senet Basımı" kısmında girilen bilgiler sadece yazıcıdan çıktı alma amaçlı olup ilgili cari hesaba herhangi bir senet hareketi oluşturmamaktadır. 

          Yazdırılacak senetteki cari hesap bilgileri, "Cari Kodu" alanının sağındaki butona tıklanıp seçilebileceği gibi tüm alanlara manuel giriş de yapılabilir. Senet bilgilerini girmek için en alttaki (Yeni Kayıt Ekle) butonuna tıklanmalıdır. Giriş yapılırken alt satıra geçmek için Enter tuşu kullanılabilir. Senet bilgilerini toplu olarak oluşturmak için sağ üstteki (Toplu Giriş) butonuna tıklanabilir. Açılan "Senet Taksitlendirme" penceresinde oluşturulacak senetlere ait bilgiler girildikten sonra (Uygula) butonuna tıklanarak senetler oluşturulabilir. "Senet Bilgileri" ve "Senet Ayarları" sayfalarındaki bilgiler girildikten sonra sağ üstteki (Yazdır) butonundan Önizleme seçeneğine tıklanarak yazdırılacak senetler görülebilir. Önizleme penceresinde (Page Down) tuşuna basılarak tüm senetler görülebilir. (Yazdır) butonundan "Aktif Raporu Tasarla" seçeneğine tıklanarak yazdırılacak senet şablonuna erişilebilir ve düzenleme yapılabilir. 

          "Yeni Taksit Girişi" penceresinden yapılan taksitlendirme işleminden sonra üstteki (Senet) butonuna tıklandığında açılan "Seri Senet Basımı" penceresinden, oluşturulan taksit bilgilerine göre de senet yazdırılabilmektedir. 

 

8. TAKSİT RAPORU

           Bu rapor penceresi, belirtilecek kriterlere göre taksit hareketlerini göstermektedir. Rapor penceresinde soldaki kriter alanlarından istenilen kriterler belirtilerek filtreleme yapıldığında kriterlere uyan tüm taksit hareketleri listelenecektir. "Ceza Referans Tarihi" alanına yazılan tarihe göre vade tarihi geçmiş taksitlerin "Ceza" sütunundaki tutar, filtreleme yapılarak hesaplatılabilir. Vade tarihi geçmiş olan taksitler kırmızı renkli görünecektir. Ödenmiş olan taksitlerin ödeme işlem türleri ve ödeme tarihleri; "İşlem Türü" ve "Ödeme Tarihi" alanlarında görülebilir. Alttaki bölmede KPB ya da döviz birimlerine göre toplam değerleri görülebilir. 

              Listelenmiş herhangi bir satırın üzerine çift tıklandığında ya da sağ üstteki (Öd.Pln.Aç) butonuna tıklandığında "Yeni Taksit Girişi" penceresi açılarak ilgili taksidin ait olduğu taksitlendirme bilgileri görüntülenecektir. Ödenmemiş bir taksitin satırı seçilip sağ üstteki (Ödeme Yap) butonuna tıklandığında "Taksit İşlemleri" penceresi açılarak ilgili taksit, ödenmesi için işaretlenecektir. 

             Raporun kullanımında  Tüm Raporlar İçin Kullanım Özellikleri makalemizde anlatılan özellikler de geçerlidir. 

 

9. ÖDENMEYEN TAKSİTLER RAPORU

          Bu rapor penceresi, "8. Taksit Raporu" kısmında anlatılan rapor ile aynı olup açıldığında kriter alanlarında "Ödenmeyen Taksitler" seçili durumda olmaktadır ve vade tarihi bitiş kriteri olarak günün tarihinden bir önceki gün otomatik girilmiş olarak gelmektedir. Rapor bu şekilde filtrelendiğinde bugün itibarıyla vade tarihi geçmiş ve ödenmemiş taksitleri gösterecektir. 

           Raporun kulanımı "8. Taksit Raporu" kısmında anlatılan rapor ile aynıdır. 

 

10. TAKSİT BAKİYE RAPORU

          Bu rapor penceresi, cari hesap bazında ödenen, kalan, geciken ve tüm taksitlerin toplamlarını göstermektedir. Rapor penceresinde soldaki kriter alanlarından istenilen kriterler belirtilerek filtreleme yapıldığında kriterlere uyan tüm cari hesaplar toplamları ile listelenecektir. Vade tarihi geçmiş taksiti olan cari hesaplar kırmızı renkli görünecektir. Alttaki bölmede KPB ya da döviz birimlerine göre toplam değerleri görülebilir. Soldaki kriter alanında bulunan "Sadece Gecikmiş Taksiti Olanlar" kutusu işaretlenerek filtreleme yapıldığında sadece vade tarihi geçmiş taksiti olan cari hesaplar listelenecektir.

          Sağ üstteki (İşlemler) butonundan "SMS" seçeneğine tıklanarak listelenen carilere SMS gönderme imkanı vardır. Bu özelliğin kullanılabilmesi için SMS hesabı satın alınmış ve programda SMS ayarlarının yapılmış olması gereklidir. 

       Sağ üstteki (İşlemler) butonundan "Mail" seçeneğine tıklanarak listelenen carilere e-mail gönderme imkanı vardır. Bu özelliğin kullanılabilmesi için programdaki ya da mail programındaki ayarların yapılmış olması gereklidir. 

       Sağ üstteki (İşlemler) butonundan "Bilgi Güncelle" seçeneğine tıklanarak listelenen carilerin bazı bilgilerinin toplu olarak güncellenmesi sağlanabilir. "Bilgi Güncelle" penceresinde değiştirilmek istenen alanın solundaki kutu işaretlenip ilgili alana, cari kartlarına yazılacak olan ortak bilgi girilerek ya da seçim yapılarak (Uygula) butonuna tıklanmalıdır. 

      Sağ üstteki (İşlemler) butonundan "Taksit Değerleme" seçeneğine tıklanarak durumu ödenmemiş olan müşteri taksitleri için belirtilecek orana göre arttırım yapılabilir. "Taksit Değerleme" penceresinde alanlara ilgili bilgiler girilip (Uygula) butonuna tıklandığında, "Artış Oranı" alanına yazılan orana ve girilen "Vade Aralığı"na göre taksit tipi tahsilat olan ödenmemiş taksitlerin tutarlarında topluca arttırım yapılacaktır. Bu işlem sadece fatura, sipariş vb. modüllerden yapılmamış taksitlendirmeler için yapılabilir. Yapılan işlemi geri alma imkanı olmadığından işlem öncesinde Wolvox Kontrol Paneli programından yedek alınması uygun olacaktır. 

      Listelenmiş herhangi bir satırın üzerine çift tıklandığında ya da sağ üstteki (Hareketi Aç) butonuna tıklandığında "Taksit İşlemleri" penceresi açılarak ilgili taksitin ait olduğu taksitlendirme bilgileri görüntülenecektir.

        Raporun kullanımında  Tüm Raporlar İçin Kullanım Özellikleri makalemizde anlatılan özellikler de geçerlidir. 

 

11. TAKSİT ANALİZİ

        Bu rapor, kriter olarak seçilecek dönemlere göre taksit tipi "Tahsilat" ve "Ödeme" olan ödenen, kalan, geciken ve tüm taksit toplamlarını göstermektedir. Rapor penceresinde soldaki kriter alanlarında istenilen kriterler belirtilerek filtreleme yapıldığında belirtilen kriterlere göre taksit toplamları görüntülenecektir. Alttaki bölmede rapordaki sütunların toplam ları görülebilir. Solda kriter bölmesindeki "Analiz" sayfasından istenilen analiz tipi seçilebilir. Rapor, bu sayfadan seçilecek döneme göre listelenecektir. 

         Rapordaki yeşil renkli sütunlar taksit tipi "Tahsilat" olan taksitlerin toplamlarını,  mavi renkli sütunlar taksit tipi "Ödeme" olan taksitlerin toplamlarını göstermektedir. 

        Sağ üstteki (Grafik) butonuna tıklanarak listelenen rapor, grafik biçiminde görülebilir ve yazdırılabilir.  Raporun kullanımında  Tüm Raporlar İçin Kullanım Özellikleri makalemizde anlatılan özellikler de geçerlidir. 

 

 

Bu bilgi yararlı oldumu ?