Wolvox ERP İşlem Görmeyen Stoklar Raporu Ölü ve Hareketsiz Stok Açıklaması

İşlem görmeyen stoklar raporunda filtreleme alanında bulunan bu ifadeler ile stoklarınızın belli bir kritere göre filtreleyebilirsiniz.
Bu iki tanım birbirinden farklı olmaktadır.

 

 

                                 

Hareketsiz Stok Gün Sayısı --> Belirli bir dönem içinde herhangi bir şekilde işlem görmemiş, satılmamış yada üretimde kullanılmamış ve elde var olan stokların tümüdür.

Ölü Stok Gün Sayısı --> Belirli bir süre boyunca talebi veya tüketimi gerçekleşmemiş stokların tümüdür.

 

Bu bilgi yararlı oldumu ?