Wolvox ERP Döviz Modülü

1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ

          Wolvox ERP Döviz modülü, alış ve satış işlemlerinde yabancı para birimlerine göre ödeme yapan ya da ödeme alan işletmelerin programdaki parasal tutarları döviz olarak takip edebilmesi amacıyla tasarlanmıştır. İstenilen döviz birimleri tanımlanarak kur girişleri manuel yapılabilmektedir ya da T.C. Merkez Bankası web sitesinden çekilebilmektedir. Program modüllerinde parasal tutarların bulunduğu kısımlarda istenilen döviz birimine göre tutar girilebilmektedir. KPB (TL) ya da döviz tutarları bir arada görülebilmektedir. 

       Programda döviz modülünün etkinleşmesi için Yetkili * Tanımlar * Genel Ayarlar * Parasal Ayarlar kısmında sağ üstteki "Döviz Sistemini Kullan" kutusu işaretlenerek kaydedilmelidir ve program kapatılıp açılmalıdır. 

2. DÖVİZ BİRİMLERİ

           Bu kısımdan, çalışılacak döviz birimleri tanımlanmaktadır. Döviz birimi tanımlamak için önce alttaki (Yeni Kayıt Ekle) butonuna tıklanmalıdır. "Para Birimi" alanına döviz biriminin adı yazılmalıdır. Döviz kurları, T.C. Merkez Bankası'nın web sitesinden çekilecekse bu alana yazılacak para birimi, T.C. Merkez Bankası'nın ilgili döviz birimi için kullandığı tanım ile aynı olmalıdır. Örneğin "Amerikan Doları" tanımlanmak isteniyorsa bu alana USD yazılmalıdır. Avro tanımlanmak isteniyorsa EUR yazılmalıdır. Bu tanımlar, T.C. Merkez Bankası'nın web sitesinde görülebilir. "Simgesi" alanına ilgili döviz birimi için programda kullanılacak olan simge girilmelidir (USD için $, EUR için E gibi). Bu alanda sonradan değişiklik yapılması programda sorun oluşturabileceğinden ilk tanımlanırken doğru biçimde tanımlanmalıdır. "Özel Kodu" alanına, raporlamalarda kullanmak üzere bir özel kod tanımlanabilir. Zorunlu olmamakla birlikte "Küçük Birimi" alanına, ilgili döviz biriminin küçük birimine ait ad yazılabilir (USD için cent gibi). "Küçük Birimi" alanının altındaki "Simgesi" alanına ilgili küçük birim için simge yazılabilir (Cent için ¢ gibi). "Oran" alanından "Para Birimi" ile "Küçük Birimi" arasındaki oran seçilmelidir. Döviz kurları, T.C. Merkez Bankası'nın web sitesinden çekilecekse "Kur Down.da Sağdan Hassasiyet" alanından ilgili döviz kurunun virgülden sonraki basamak sayısı seçilebilir. "Not" alanlarına döviz birimi ile ilgili notlar yazılabilir. Yapılan tanım alttaki (Kaydet) butonuna tıklanarak kaydedilebilir. Tanımlanan birimler sol kısımda görünecektir. Yeni bir döviz birimi tanımlamak için önce alttaki (Yeni Kayıt Ekle) butonuna tıklanmalıdır.

          Herhangi bir döviz birimini silmek için soldan ilgili döviz birimi seçildikten sonra alttaki (Sil) butonuna tıklanabilir. Silinmek istenen döviz birimi programdaki işlemlerde kullanılmış olan bir döviz birimi ise silinmesi sorun oluşturacaktır. Bundan dolayı kullanılmış olan döviz birimlerinin silinmemesi uygun olacaktır. 

          Programda her döviz birimi için "Alış Kuru" ve "Satış Kuru" olarak 2 çeşit kur kullanılmaktadır. "Geçerli Kurlar" alanındaki tarih alanına günün tarihi ve alttaki alanlara da ilgili kurlar girilip kaydedildiğinde yapılacak işlemlerde program öncelikli olarak bu kısımdan girilmiş olan kurları kullanacaktır. Programdaki işlemlerde "Günlük Kur Girişi" kısmından girilen  ya da T.C. Merkez Bankası'nın web sitesinden çekilen kurlar kullanılmak isteniyorsa bu kısımdan bir kur girişi yapılmamalıdır. 

            Programda döviz işlemleri ilgili diğer ayarlar Yetkili * Tanımlar * Genel Ayarlar * Parasal Ayarlar kısmından yapılabilir. 

 

3. GÜNLÜK KUR GİRİŞİ

           Bu kısım, mevcut döviz birimlerine ait kurların manuel girilmesi için kullanılmaktadır. Bu pencerede sol üstteki açılır listeden kuru girilecek döviz birimi seçilmelidir. Sağdaki "Tarihi" ve "Saati" alanına o andaki tarih ve saat otomatik gelecektir, istenirse manuel de girilebilir. "Alış Kuru" alanına ilgili döviz biriminin o andaki alış kuru girilmelidir. "Satış Kuru" alanına ilgili döviz biriminin o andaki satış kuru girilmelidir. "Özel Kodu" alanına kura ait bir özel kod yazılabilir. "Açıklama" alanına girilen kurlara ait bir not bilgisi yazılabilir. Girilen bilgiler altaki (Kaydet) butonuna tıklanarak kaydedilmelidir. Yeni bir kur girişi yapmak için önce alttaki (Yeni Kayıt Ekle) butonuna tıklanmalıdır. Mevcut kur kaydını silmek için alttaki (Sil) butonuna tıklanabilir. 

          Bu kısımdan belli bir döviz birimine ait istenildiği kadar kur girilebilir. Program günlük yapılacak işlemlerde girilen kurlardan tarih ve saat olarak en son girilmiş kur bilgisini kullanacaktır. Ayrıca yapılacak işlemlerin pencerelerinde sadece o işlemde kullanılacak kur bilgisinin girilmesi imkanı da vardır. 

 

4. T.C. M.B. KUR DOWNLOAD

          Bu kısım, döviz kur bilgilerini, T.C. Merkez Bankası'nın web sitesinden programa çekmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu özelliğin kullanılabilmesi için kullanılan sistemde İnternet bağlantısının olması gereklidir. Bu pencereye girildiğinde, programda tanımlı döviz birimlerine ait T.C. Merkez Bankası'nın o saat itibarıyla yayınlamış olduğu döviz "Alış Fiyatı" ve "Satış Fiyatı" bilgisi görünecektir. Bu pencerede bilgilerin görünebilmesi için "Döviz Birimleri" penceresinde dövize ait "Para Birimi" alanındaki tanımın T.C. Merkez Bankası'nın ilgili döviz birimi için kullandığı tanım ile aynı olması gerekmektedir. İndirilen kurlar istenirse bu pencerede manuel olarak da düzenlenebilir. (Geçerli Kurlara Aktar) butonuna tıklanarak pencerede görünen kur bilgileri programa kaydedilebilir. (İptal) butonuna tıklanarak kayıttan vazgeçilebilir. (Geçerli Kurlara Aktar) butonuna tıklanmadan önce alttaki "Otomatik Kur Download'ı Kullan" kutusu işaretlenirse program her açılışında bu pencereyi açarak kurların indirilmesini sağlayacaktır. 

 

5. DÖVİZ KUR ARAMA

          Bu kısım, "Günlük Kur Girişi" ve "T.C. M.B. Kur Download" kısımlarından programa girilmiş olan kur bilgilerini raporlamak amacıyla kullanılmaktadır. Soldaki "Döviz Birimi" alanından belli bir döviz birimi seçilerek filtreleme yapıldığında seçilen döviz birimine ait programa girilmiş olan tüm kur bilgileri listelenecektir. "Tarihi" sütun başlığına bir kez tıklanarak kurlar tarih ve saat sırasına göre sıralı olarak görüntülenebilir. Soldaki kriter alanlarından istenilen şekilde kriterler belirtilerek filtreleme yapılabilir. Herhangi bir satırın üzerine çift tıklandığında ya da sağ üstteki (Hareketi Aç) butonuna tıklandığında seçili durumdaki kur kaydının penceresi açılabilir. Sağ üstteki (Grafik) butonuna tıklandığında listelenen kur bilgileri grafik olarak görülebilir ve yazdırılabilir. Raporun kullanımında  Tüm Raporlar İçin Kullanım Özellikleri makalemizde anlatılan özellikler de geçerlidir. 

 

6. T.C. M.B. WEB SİTESİ

          Bu kısma girildiğinde günün tarihinden bir gün önce T.C. Merkez Bankası'nın yayınlamış olduğu kur bilgilerinin gösterildiği web sayfası açılacaktır. 

 

7. DÖVİZ ALIŞ SATIŞ

          Bu kısım, aynı kasadaki ya da iki farklı kasadaki KPB (TL) ya da döviz tutarlarını birbirine çevirmek amacıyla kullanılmaktadır.

        "Döviz Alış Satış" penceresindeki "Normal İşlem" sayfasında "Çıkan Kasa" açılır listesinden paranın çıkacağı kasa, "Giren Kasa" açılır listesinden de paranın gireceği kasa seçilmelidir."Çıkan Para Birimi" seçeneğinden üstteki KPB (TL) alanına TL tutarı yazılarak alttaki (Döviz Al) butonuna tıklanırsa yazılan tutar, altta seçili durumda olan döviz birimi ve görünen kurlara göre "Çıkan Kasa"dan TL olarak çıkacak ve "Giren Kasa"ya döviz olarak girecektir. "Çıkan Para Birimi" seçeneğinden alttaki döviz alanına döviz tutarı yazılarak alttaki (Döviz Bozdur) butonuna tıklanırsa yazılan tutar, altta seçili durumda olan döviz birimi ve görünen kurlara göre "Çıkan Kasa"dan döviz olarak çıkacak ve "Giren Kasa"ya TL olarak girecektir. 

      "Döviz Alış Satış" penceresindeki "Çapraz Kur" sayfasında "Çıkan Kasa" açılır listesinden paranın çıkacağı kasa, "Giren Kasa" açılır listesinden de paranın gireceği kasa seçilmelidir. "Bozdurulacak Döviz" alanına, kasadan çıkışı yapılacak döviz tutarı yazılıp sağındaki açılır listeden döviz birimi seçilmelidir. "Alınacak Döviz" alanının sağındaki açılır listeden kasaya girişi yapılacak dövizin birimi seçilmelidir. Program "Bozdurulacak Döviz" alanına girilmiş tutara ve seçilmiş olan döviz birimlerine göre "Alınacak Döviz" tutarını otomatik hesaplayacaktır. Tutarın hesaplanmasında "Alış" ve "Satış" alanlarındaki TL kurları kullanılacaktır. (Çapraz Kuru Uygula) butonuna tıklandığında "Bozdurulacak Döviz" alanına yazılan tutar, "Çıkan Kasa"dan döviz olarak çıkacak ve "Alınacak Döviz" alanındaki tutar da yine bu alanda seçilmiş olan döviz birimine göre "Giren Kasa"ya döviz olarak girecektir. "Para Üstü" alanında bir tutar var ise bu tutar da TL olarak "Giren Kasa"ya eklenecektir. 

 

 

Bu bilgi yararlı oldumu ?