Wolvox ERP Banka Modülü

Eklenme Tarihi : 25.11.2016
Görüntülenme Sayısı : 6170

1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ

          Wolvox ERP Banka modülü, programda banka ile ilgili işlemler yapabilmek ve bankalara ilişkin raporlar alabilmek isteyen kullanıcılar için tasarlanmıştır. Çalışılan bankalardaki hesaplar tanımlanabilir ve bu hesaplar için pos, kredi kartı ve çek tanımları yapılabilir. Banka hesapları arasında ya da banka - kasa arasında para transferi yapılabilir. Pos ve kredi kartı taksitlendirme işlemleri yapılabilir. Bankalardan alınan ticari kredilerin girişi yapılarak ödemeleri takip edilebilir. Banka hesapları ile ilgili ayrıntılı raporlar alınabilir. 

          Wolvox ERP Banka modülü; Cari, Çek-Senet ve Taksit modülleri ile birlikte çalışabilmektedir. Bahsedilen modüllerden Dekont, Çek, Senet, Pos, Kredi Kartı, Pos İade ve Kredi Kartı İade işlem türlerinde yapılacak işlemlerin Banka modülü entegrasyonları otomatik yapılmaktadır. Çek-Senet modülünde çek ya da senetlerin banka ile ilgili işlemlerinde (Bankadan tahsilat, bankadan ödeme, banka kredisi vb.) banka modülü entegrasyonları otomatik yapılmaktadır. Fatura modülünde "Kapalı Fatura" kısmında, Dekont, Pos ve Kredi Kartı işlem türlerinden yapılacak girişlerin de Cari modülü dolayısıyla Banka entegrasyonu vardır. Programda Banka modülü olmadığında Dekont, Çek, Senet, Pos ve Kredi Kartı işlem türlerinde işlem yapılabilmektedir ancak bu işlemler ile ilgili ayrıntılı banka raporları alınamamaktadır. 

           Döviz modülü de kullanılıyorsa ve döviz banka hesapları tanımlanmak isteniyorsa Döviz modülündeki "Döviz Tanımları"nın (Finans Yönetimi * Tanımlar * Döviz Tanımları) yapılmış olması gereklidir. 

2. BANKA TANIMLARI

         Bu kısım çalışılan bankalardaki hesapları tanımlamak için kullanılmaktadır. Banka tanımlamak için programda Finans Yönetimi * Tanımlar * Banka Tanımları kısmına girilmelidir. Açılan "Banka Tanımları" penceresinde önce alttaki (Yeni Kayıt Ekle) butonuna tıklanmalıdır. "Genel Bilgiler" sayfasındaki alanlara ilgili bilgiler girildikten sonra alttaki (Kaydet) butonuna tıklanarak kaydedilmelidir. Sonrasında "Alt Hesaplar" sayfasına tıklanıp tanımlanmakta olan banka şubesindeki hesaplar tanımlanmalıdır.

        "Alt Hesaplar" sayfasında hesap tanımlamak için önce üstteki küçük (Yeni Kayıt Ekle) butonuna tıklanmalıdır. Üstteki "Hesap Tanımı" alanına, tanımlanmakta olan hesabı belirten bir açıklama yazılmalıdır. Hesap, bu alana yazacağınız tanım ile kullanılacaktır. "Alt Hesap No", "IBAN No", kullanılıyorsa "Swift Kodu" alanlarına ilgili bilgiler girilmelidir. Özellikle "Alt Hesap No" alanı boş bırakılmamalı ve hesap numarası doğru biçimde yazılmalıdır. "Hesap Türü" alanından tanımlanmak istenen hesabın türü, TL ya da döviz birimi olarak seçilmelidir. "Hesap Tipi" alanından hesabın özelliği seçilmelidir. "Şube Sistemi" modülü de kullanılıyorsa "Diğer Şubeler" alanından, tanımlanmakta olan hesabın diğer şubelerdeki kullanım biçimi seçilmelidir. "Açılış Tarihi" alanına günün tarihi otomatik gelecektir, istenirse manuel olarak da girilebilir. "Kapanış Tarihi" alanı, kapatılmış hesaplar için kullanılmaktadır. Bu alana bir tarih girilirse hesap, kullanılamaz durumda olacaktır. Tanımlanmakta olan hesap bir kredi hesabı ise "Rotatif Kredi Hesabı" kutusu işaretlenmelidir. Programda banka kredisi ile ilgili yapılacak işlemlerde hesabın kullanılabilmesi için bu kutu işaretli olmalıdır. "Kredi Limiti" alanına bankanın bu hesap için tanımlamış olduğu kredi limiti girilebilir. "Opsiyon Kredi Limiti" alanına ise normal kredi limitine ek olarak tanımlanmış bir limit varsa girilebilir. Kredi limiti bilgileri, banka hesabı ile ilgili alınacak bakiye raporlarında "Kullanılabilir Bakiye" toplamlarının hesaplanabilmesi için gerekmektedir. Yapılan tanım alttaki büyük (Kaydet) butonuna tıklanarak kaydedilmelidir. Aynı şubedeki farklı bir hesabı daha tanımlamak için yine üstteki küçük (Yeni Kayıt Ekle) butonuna tıklanarak aynı yöntemle bilgileri girilmeli ve kaydedilmelidir. 

         "Pos" sayfası, müşteriden yapılacak kredi kartı çekimlerinde kullanmak üzere pos tanımları yapmak için kullanılmaktadır. Bu sayfadan yapılacak tanımlar, tahsilat girişinin yapıldığı pencerelerde işlem türü olarak "Pos" seçildiğinde kullanılabilmektedir. Tanım yapmak için önce üstteki "Pos Kullan" kutusu işaretlenerek kaydedilmelidir. Sonra altta ilk sıradaki küçük (Yeni Kayıt Ekle) butonuna tıklanıp üstte açılan satırdaki alanlara ilgili bilgiler girilmelidir. "Pos Tanımı" alanına tanımlanan pos seçeneğine dair bir ad yazılmalıdır (Ör. "Tek Çekim" vb.). Tanımlanmakta olan pos seçeneği, programda yapılacak işlemlerde bu alanda tanımlanan adı ile kullanılacaktır. "Taksit Sayısı" alanına peşin tek çekim için 0 (sıfır) yazılmalıdır. Taksitli bir tanım yapılıyorsa taksit adedi yazılmalıdır (3, 6, 9 vb.).  "Prvz.Oranı" alanına, bu pos seçeneğinde bankanın almış olduğu provizyon var ise oranı yazılmalıdır, yok ise boş bırakılabilir. Provizyon kesintisi yapılıyorsa "Prvz.Kesinti Tipi" alanından, belirtilen provizyon kesinti oranının uygulanma biçimi seçilmelidir. "Eşit Dağıt" seçilirse toplam kesinti tutarı, taksit adedine bölünerek her taksit tutarından eşit olarak düşülecektir. "İlk Hareketten Düş" seçilirse toplam kesinti tutarı, ilk taksit tutarından düşülecektir. "Satış Vade Oranı" alanına, taksitli satışların toplam tutarına eklenmek üzere vade farkı hesaplatılması isteniyorsa oranı yazılabilir. Pos tanımının bağlanacağı hesap, "Bağlı Olduğu Hesap No" alanına bir kez tıklanıp liste açılarak "Alt Hesaplar" sayfasında tanımlanmış olan hesaplardan seçilmelidir. Alt hesap numarası bu alana manuel yazılmamalıdır. "Ort.Vade Günü" alanına, taksitli satışlardaki taksit vadelerine göre cari hareketinin ortalama vade günü yazılabilir. Yapılan tanım alttaki büyük (Kaydet) butonuna tıklanarak kaydedilmelidir. Sağdaki "Pos Vadeleri" bölmesinde, belirtilen taksit sayısı kadar herbir taksitin vade günleri ayrı ayrı yazılmalıdır. Yapılan tanım alttaki büyük (Kaydet) butonuna tıklanarak kaydedilmelidir. Aynı bankadaki farklı bir pos seçeneğini daha tanımlamak için yine altta ilk sıradaki küçük (Yeni Kayıt Ekle) butonuna tıklanıp üstte açılan satırdaki alanlara aynı yöntemle ilgili bilgiler girilmeli ve kaydedilmelidir. 

          "Kredi Kartı" sayfası, firmamıza ait kendi kredi kartlarımızı tanımlamak amacıyla kullanılmaktadır. Bu sayfadan yapılacak tanımlar, ödeme girişinin yapıldığı pencerelerde işlem türü olarak "Kredi Kartı" seçildiğinde kullanılabilmektedir. Tanım yapmak için önce üstteki "Kredi Kartı Kullan" kutusu işaretlenerek kaydedilmelidir. Sonra altta ilk sıradaki küçük (Yeni Kayıt Ekle) butonuna tıklanıp üstte açılan satırdaki alanlara ilgili bilgiler girilmelidir. "Hesap" alanına tıklanıp liste açılarak tanımlanacak kredi kartının hesap tipi seçilmelidir. "Tanımı" alanına tanımlanan kredi kartının adı yazılmalıdır. Tanımlanmakta olan kredi kartı, programda yapılacak işlemlerde bu alanda tanımlanan adı ile kullanılacaktır. "Kredi Kart No" alanına kredi kartının numarası yazılmalıdır. "Hesap Kesim Günü" ve "Son Ödeme Günü" alanlarına, ilgili günlerin aydaki kaçıncı gün oldukları yazılmalıdır. "Kart Limiti" alanına, tanımlanmakta olan kredi kartının kredi limiti yazılmalıdır. "Ek Bilgi" alanına, son kullanma tarihi vb. bilgiler girilebilir. Kullanılmayacak kredi kartları "Aktif" alanına çift tıklanarak pasif duruma alınabilir. Şube Sistemi modülünün kullanıldığı durumlarda "Diğer Şubeler Kullanabilsin" alanına çift tıklanıp "Evet" seçilerek tanımlanan kredi kartının diğer şubeler tarafından da kullanılabilmesi sağlanabilir. Yapılan tanım alttaki büyük (Kaydet) butonuna tıklanarak kaydedilmelidir. Aynı bankadan alınan farklı bir kredi kartını daha tanımlamak için yine altta ilk sıradaki küçük (Yeni Kayıt Ekle) butonuna tıklanıp üstte açılan satırdaki alanlara aynı yöntemle ilgili bilgiler girilmeli ve kaydedilmelidir. 

        "Çek" sayfası, ilgili bankadan alınan firmamıza ait kendi çek koçanlarımızı tanımlamak amacıyla kullanılmaktadır. Bu sayfadan yapılacak çek tanımları, "Çek-Senet" modülünde bulunan "Çek Tediyesi" kısmında (Finans Yönetimi * Tediyeler * Çek Tediyesi) kullanılmaktadır. Tanım yapmak için önce üstteki "Çek Kullan" kutusu işaretlenerek kaydedilmelidir. Sonra altta ilk sıradaki küçük (Yeni Kayıt Ekle) butonuna tıklanıp üstte açılan satırdaki alanlara ilgili bilgiler girilmelidir. "Tanımı" alanına, çek koçanını tanımlayıcı bir bilgi yazılmalıdır. Çek, programda bu alana yazılan tanımı ile kullanılacaktır. "Başlangıç No" alanına, çek koçanındaki ilk verilmiş çekin numarası yazılmalıdır. "Bitiş No" alanına, çek koçanındaki son çekin numarası yazılmalıdır. "Verilmeye Hazır No" alanına, şu anda çek koçanında sıradaki çekin numarası yazılmalıdır. Bu çek tanımı kullanıldığında kendi çekimize verilecek sıradaki numara, bu alana yazılan numara olacaktır. Çek tanımının bağlanacağı hesap, "Bağlı Olduğu Hesap No" alanına bir kez tıklanıp liste açılarak "Alt Hesaplar" sayfasında tanımlanmış olan hesaplardan seçilmelidir. Alt hesap numarası bu alana manuel yazılmamalıdır. "Başına Ekle" alanına, çek numarasının baş tarafına eklenecek sabit ibare varsa yazılabilir. Çek numarasının basamak sayısı, "Basamak Sayısı" alanından seçilecek seçeneğe göre ayarlanacaktır. Yapılan tanım alttaki büyük (Kaydet) butonuna tıklanarak kaydedilmelidir. Aynı bankadan alınan farklı bir çek koçanını daha tanımlamak için yine altta ilk sıradaki küçük (Yeni Kayıt Ekle) butonuna tıklanıp üstte açılan satırdaki alanlara aynı yöntemle ilgili bilgiler girilmeli ve kaydedilmelidir. 

        "E-Ticaret Sanal Pos" sayfası, Wolvox E-Ticaret programında kullanılacak sanal pos hesaplarını tanımlamak amacıyla kullanılmaktadır. "Sanal Pos Kullan" kutusu işaretlenip alanlara ilgili bilgiler girilerek kaydedilmelidir. 

         "Banka Tanımları" penceresinde sağ üstte (İşlemler) butonundaki seçeneklerden, bu banka ile ilgili giriş ve rapor pencerelerine erişilebilir. 

 

3. BANKA HAREKET GİRİŞİ

          Bu kısım, mevcut banka hesaplarına direk para girişi ya da direk para çıkışı yapmak amacıyla kullanılmaktadır. Bu kısımlardan (Finans Yönetimi * İşlemler * Banka İşlemleri * Borç Girişi ya da Finans Yönetimi * İşlemler * Banka İşlemleri * Alacak Girişi) yapılacak işlemler, sadece ilgili bankada giriş ya da çıkış hareketi oluşturmaktadır. Bankaya yapılacak hareket kaydı, bir cari tahsilat ya da cari tediye ise Cari modülündeki Finans Yönetimi * İşlemler * Tahsilatlar * Cari Tahsilat ya da Finans Yönetimi * İşlemler * Tediyeler * Cari Tediye kısımlarından "İşlem Türü" olarak Dekont ya da Pos seçilerek yapılmalıdır. Bu kısımlardan kayıt yapıldığında ilgili işlemin banka entegrasyonu zaten otomatik yapılacaktır. Diğer modüllerden banka ile ilgili yapılacak işlemler için de banka entegrasyonu otomatik yapılacağından bu kısımlar (Borç Girişi ya da Alacak Girişi) sadece diğer modüllerde karşılığı bulunmayan ve bankada para hareketi oluşturan işlemler için kullanılmalıdır. 

         Finans Yönetimi * İşlemler * Banka İşlemleri * Borç Girişi kısmından yapılan girişler, bankada borç hareketi oluşturacak ve banka bakiyesini arttıracaktır. Finans Yönetimi * İşlemler * Banka İşlemleri * Alacak Girişi kısmından yapılan girişler, bankada alacak hareketi oluşturacak ve banka bakiyesini azaltacaktır. Bu kısımlara girildiğinde önce işlem yapılacak banka hesabı seçilmelidir. "Borç" ya da "Alacak" alanına, işlem tutarı yazılmalıdır. Diğer alanlara ilgili bilgiler girilip kaydedilmelidir. "İşlem Türü" alanından seçilecek seçeneklerin herhangi bir modül ile entegrasyonları bulunmamakta ve bilgi amaçlı olarak seçilmektedir. 

 

4. BANKA TRANSFERİ

          Bu kısım, banka hesapları arasında para aktarımı amacıyla kullanılmaktadır. Kendi banka hesaplarımız arasında yaptığımız EFT ya da havale türü işlemler için bu kısım kullanılabilir. Bu kısımda "Kaynak Banka" alanındaki butona tıklanarak paranın çıkmış olduğu banka hesabı, "Hedef Banka" alanındaki butona tıklanarak da paranın girmiş olduğu banka hesabı seçilmelidir. "Kaynak Tutar" alanına, işlemin tutarı yazılmalıdır. Seçilen hesabın hesap türüne ve mevcut döviz kuruna göre "İşlem Paritesi" alanındaki değer otomatik hesaplanacaktır, istenirse manuel olarak da girilebilir. Bu pariteye göre otomatik hesaplanmış ve "Hedef Banka"ya aktarılacak tutar, "Hedef Tutar" alanında görülebilir. "Kaynak Banka" ve "Hedef Banka" alanlarından seçilen banka hesapları, dövizli hesaplar ise "KPB Karşılığı" alanında mevcut kura göre TL karşılığı görülebilir. "İşlem Ücreti" alanına, transferde alınan bir masraf var ise tutarı yazılabilir. Bu alana yazılan tutar, "Kaynak Banka" hesabına Alacak hareketi olarak kaydedilecektir ve Açıklama alanında "İşlem Ücreti" yazacaktır. "İşlem Türü" alanından seçilecek işlem türlerinin herhangi bir modül ile entegrasyonu olmayıp bilgi amaçlı seçilmektedir. (Transferi Uygula) butonuna tıklandığında işlem tamamlanabilir. 

 

5. BANKA - KASA TRANSFERİ

          Bu kısım, banka hesabındaki parayı kasaya aktarmak amacıyla kullanılmaktadır. Bankadan nakit çekilen paraların kasaya aktarıldığı durumlarda bu kısım kullanılabilir. "Kaynak Banka" alanından paranın çıkacağı banka hesabı seçilmelidir. "Hedef Kasa" alanından paranın gireceği kasa seçilmelidir. "İşlem Tutarı" alanına aktarılan tutar yazılarak (Transferi Uygula) butonuna tıklanmalıdır. Yapılan transfer silinmek istenirse alttaki (Transferi Sil) butonuna tıklanabilir. 

 

6. KASA - BANKA TRANSFERİ

          Bu kısım, kasadaki parayı banka hesabına aktarmak amacıyla kullanılmaktadır. Kasadaki paranın bankaya yatırıldığı durumlarda bu kısım kullanılabilir. "Hedef Banka" alanından paranın gireceği banka hesabı seçilmelidir. "Kaynak Kasa" alanından paranın çıkacağı kasa seçilmelidir. "İşlem Tutarı" alanına aktarılan tutar yazılarak (Transferi Uygula) butonuna tıklanmalıdır. Yapılan transfer silinmek istenirse alttaki (Transferi Sil) butonuna tıklanabilir. 

 

7. KREDİ KARTI TAKSİTLENDİRME

            Bu kısım, kredi kartımız ile yaptığımız taksitli harcamalarımızın girişi için kullanılmaktadır. Aynı zamanda tedarikçi firmamıza kredi kartımız ile taksitli ödeme yapmak için de kullanılabilir. "Kredi Kartı Taksitlendirme"  penceresine girildiğinde öncelikle sağ üstteki (Bul) butonuna tıklanıp belli bir cari hesap seçilmelidir.

           Harcamalarımızı ya da ödemelerimizi takstilendireceksek "İşlem" alanından "Satış" seçeneğini, kredi kartımız ile yaptığımız ödemenin iade tutarını taksitlendireceksek "İade" seçeneğini seçmeliyiz.

          "Toplam Tutar" alanına taksitlendirilecek tutar yazılmalıdır. "Taksit Adedi" alanına taksit sayısı girilmelidir.

          "Açıklama" alanına, yapılan işlemi açıklayıcı bir not yazılabilir. Bu alana yazılan not, tüm taksit hareketlerine açıklama olarak eklenecektir. 

          "Taksit Aralığı" alanına, iki taksit arasındaki süre "Ay" ya da "Gün" olarak girilebilir. Program her taksit aralığındaki süreyi bu alana yazılacak değere göre ayarlayacaktır. 

          "Erteleme" alanına ay olarak bir süre yazılırsa ilk taksitin vade tarihi yazılan ay kadar ötelenecektir. 

          "Minimum Küsurat" alanı, küsurat değerlerinin yuvarlanması amacıyla kullanılmaktadır. "Toplam Tutar", "Taksit Adedi"ne bölündüğünde taksit tutarları kuruş bazında küsuratlı oluşuyorsa bu alana yazılacak değerin katlarına göre program, taksit tutarlarındaki küsuratı yuvarlayarak küsurat toplamının ilk takside ya da son takside eklenebilmesini sağlayacaktır. Bu alana sıfır değeri yazılırsa oluşan küsuratın toplamı, alttaki "Toplam Küsurat" alanında görülebilir. 

        "Toplam Küsurat" alanında, "Minimum Küsurat" alanına girilen değere göre hesaplanan toplam küsurat tutarı görülebilir. Program bu alandaki tutarı, "Taksit Küsuratını" kısmında belirtilecek ayara göre ilk ayın ya da son ayın taksit tutarına ekleyecektir. 

          "Taksit Tutarı" alanında, her bir taksit için eşit olarak otomatik hesaplanmış taksit tutarı görülecektir. Bu alandaki değer, "Toplam Tutar" ve "Taksit Adedi" alanlarına girilen değerlere göre otomatik hesaplanacağından manuel giriş yapılamayacaktır. 

            "İşlem Tarihi" alanına ilk taksitin vade tarihi yazılmalıdır. 

          "Toplam Tutarı Alacaklandır" kutusu işaretlenerek işlem tamamlanırsa program ilgili cari hesaba toplam tutara göre alacak hareketi oluşturacaktır. Bu şekilde ilgili cari hesaba harcamamız tutarında borçlanmış olacağız. 

         "Taksit Küsuratını" alanı, hesaplanan "Toplam Küsurat" değerinin hangi takside ekleneceğini belirtmek amacıyla kullanılmaktadır. "İlk Aya Ekle" ya da "Son Aya Ekle" seçilebilir. 

              Alanlara ilgili bilgiler girildikten sonra (Taksit Önizleme) butonuna tıklanarak oluşturulacak taksitler sağdaki grid tablo kısmında görülebilir. Alttaki "Banka Adı" ve "Tanımı" alanlarından kredi kartımızın ait olduğu banka ve kredi kartı tanımımızı seçmeliyiz. İstenirse raporlamalarda kullanmak üzere "Özel Kodu" alanına bir özel kod girilebilir. (Taksit Planını Cariye İşle) butonuna tıklanarak işlem tamamlanabilir. 

 

8. KREDİ İŞLEMLERİ

           Bu kısım, bankalardan çekilen ticari kredilerin girişi amacıyla kullanılmaktadır. Bankadan çekilen kredi, ödeme planına göre taksitlendirilerek ödemeleri takip edilebilir. "Kredi İşlemleri" penceresine girildiğinde "Toplam Tutar" alanına çekilen kredinin toplam tutarı yazılmalıdır. "Vade" alanına, kredi ödeme taksitlerinin sayısı ay olarak yazılmalıdır. "Faiz Oranı", "BSMV Oranı" ve "KKDF Oranı" alanlarına bankanın belirlemiş olduğu oranlar yazılmalıdır. "Brüt Faiz Oranı" değeri otomatik hesaplanmış olarak görünecektir. "İlk Taksit Tarihi" alanına ilk taksidin vade tarihi yazılmalıdır. (Önizleme) butonuna tıklandığında ödeme taksit hareketleri sağdaki grid tablo kısmında görülebilir. Oluşturulan ödeme planı üzerinde değişiklik yapılmak istenirse sağ üstteki "Planı Manuel Değiştirmeye İzin Ver" kutusu işaretlenebilir. Ödeme planı doğruysa (Krediyi Kullan) butonuna tıklanarak işlemin tamamlanacağı pencereye geçilir. Açılan "Krediyi Kullan" penceresinde "Kaynak Banka" alanından kredinin çekildiği banka hesabı seçilmelidir. Bu kısımdan banka hesabının seçilebilmesi için "Banka Tanımları" kısmında tanımlanan alt hesabın "Rotatif Kredi Hesabı" olarak işaretlenmiş olması gereklidir. "Hedef Banka" alanından, çekilen kredi tutarının aktarılacağı banka hesabımız seçilmelidir. "Kredi Masrafı" alanına, kredi kullanımındaki masrafların toplamı girilmelidir. "İşlem Tarihi" alanına kredinin kullanıldığı tarih girilebilir. İstenirse raporlamalarda kullanmak üzere "Özel Kodu" alanına bir özel kod girilebilir. "Açıklama" alanına, girilen işlemi açıklayıcı bir not yazılabilir. (Krediyi Kullan) butonuna tıklandığında işlem tamamlanabilir. Yapılan işlemin raporlaması ve taksitlerin ödenmesi işlemi "Kredi Kullanım Raporu" kısmından yapılabilir. 

 

9. BANKA HAREKET RAPORU (GÜNLÜK)

           Bu rapor, günün tarihine göre bankalardaki hareketleri görebilmek amacıyla kullanılmaktadır. Rapor penceresi açıldığında solda kriter kısmında "Aralıklar" sayfasındaki "İşlem Tarihi" alanlarında günün tarihi otomatik yazılmış olarak gelecektir. Soldaki kriter alanlarından istenilen şekilde kriterler belirtilerek filtreleme yapılabilir. "Devirleri Alt Toplama Ekle" kutusu işaretlenerek filtreleme yapılırsa belirtilen başlangıç tarihinden önceki toplamlar, grid tablo kısmında üstte açılan bölmede görülebilir ve raporun altındaki bölmede yer alan alt toplamlara ekletilebilir. Herhangi bir satırın üzerine çift tıklandığında ya da sağ üstteki (Hareketi Aç) butonuna tıklandığında seçili durumdaki banka hareketi açılabilir. Sağ üstteki (Faiz Hesapla) butonuna tıklanarak rotatif kredi hesapları için tahakkuk eden faizler hesaplatılabilir ve banka hareketi olarak girişi sağlanabilir. Raporun kullanımında  Tüm Raporlar İçin Kullanım Özellikleri makalemizde anlatılan özellikler de geçerlidir. 

 

10. BANKA HAREKET RAPORU (GENEL)

          Bu rapor, "9. Banka Hareket Raporu (Günlük)" kısmında anlatılan rapor ile aynıdır. Rapor penceresi açıldığında solda kriter kısmında "Aralıklar" sayfasındaki "İşlem Tarihi" alanlarında günün tarihi otomatik yazılmış olarak gelecektir. Bu alanlara istenilen tarih yazılarak filtreleme yapılabilir. 

 

11. BANKA LİKİT AKIŞI

     Bu rapor, günlük olarak hesaptaki mevcut nakit bakiyesi ile vadeli pos işlemleri ve diğer banka hareketleri sonucunda hesaba işlenmiş olan nakit tutarların toplamını göstermektedir. Banka hesaplarındaki nakit toplamlar, günlük olarak bu rapordan izlenebilir. Soldaki kriter alanlarından istenilen şekilde kriterler belirtilerek filtreleme yapılabilir. Raporun kullanımı "9. Banka Hareket Raporu (Günlük)" kısmında anlatılan rapor ile aynıdır. 

 

12. POS VE PROVİZYON RAPORU

             Bu rapor, programda yapılan pos işlemlerinde kesilen provizyon tutarlarını ve toplamlarını göstermektedir. Pos işleminde, banka hesabımıza geçen tutar, bankanın aldığı tutar ve pos tanımlarında belirtilen ayara göre yapılan kesinti tutarı bu raporda görülebilir. Soldaki kriter alanlarından istenilen şekilde kriterler belirtilerek filtreleme yapılabilir. Raporun kullanımında  Tüm Raporlar İçin Kullanım Özellikleri makalemizde anlatılan özellikler de geçerlidir. 

 

13. BANKA BAKİYELER LİSTESİ

             Bu rapor, solda belirtilen kriterlere göre banka hesaplarındaki "Toplam Borç", "Toplam Alacak", "Bakiye", "Kredi Limiti" ve belirlenen kredi limitine göre "Kullanılabilir Bakiye" bilgilerini göstermektedir. Soldaki kriter alanlarından istenilen şekilde kriterler belirtilerek filtreleme yapılabilir. Herhangi bir satırın üzerine çift tıklandığında ya da sağ üstteki (Kartını Aç) butonuna tıklandığında seçili durumdaki bankanın tanım penceresi açılabilir. Sağ üstteki (İşlemler) butonundan seçili durumda olan banka için giriş ve raporlama pencerelerine erişilebilir. Raporun kullanımında  Tüm Raporlar İçin Kullanım Özellikleri makalemizde anlatılan özellikler de geçerlidir. 

 

14. KREDİ KARTI RAPORU

            Bu rapor, kredi kartımız ile yaptığımız işlemler sonucunda oluşan hareketleri göstermektedir. Soldaki kriter alanlarından istenilen şekilde kriterler belirtilerek filtreleme yapılabilir. Silinmek istenen hareket seçilerek sol alttaki (Aktif Kaydı Sil) butonuna tıklanarak silinebilir. Silinmek istenen hareket, diğer modüllerden (Cari, Fatura vb.) oluşmuş olan bir entegrasyon hareketi ise ilgili modülden silinmelidir. Bu durumda olan bir hareket, bu kısımdan silindiğinde işlemlerde tutarsızlık oluşacaktır. Raporun kullanımında  Tüm Raporlar İçin Kullanım Özellikleri makalemizde anlatılan özellikler de geçerlidir. 

 

15. KREDİ KARTI EKSTRELERİ

            Bu kısım, mevcut kredi kartlarının dönemsel borç toplamlarını, son ödeme tarihlerini, harcama ve ödeme hareketlerini göstermektedir. Aynı zamanda bu kısımdan kredi kartına ilişkin hareket ve ödeme kayıtları girmek de mümkündür. Filtreleme yapıldığında, en üstteki "Kredi Kartları" bölmesinden seçilen kredi kartının dönem bilgileri, alttaki bölmede görünecektir. Seçilen döneme ait hareketler de en alttaki bölmede görülecektir. 

             Üst bölmede seçilen kredi kartı için soldaki butonlar kullanılarak işlem yapılabilir. Girilen işlem, işlem tarihine göre ilgili dönemin hareketlerine eklenecektir. 

 

16. KREDİ KULLANIM RAPORU

            Bu kısım, "Kredi İşlemleri" kısmından girişi yapılan ticari kredilerin ödeme planını görmek, kredi kaydını iptal etmek ya da silmek, kredi ödemelerini girmek ya da kapatmak için kullanılmaktadır (Kredi giriş işlemi, "8. Kredi İşlemleri" kısmında anlatılmıştır). Bu raporda filtreleme yapıldığında üstteki bölmede, mevcut kredi kullanım kayıtları görünecektir. Bu kayıtların üzerine tıklandığında alttaki bölmede seçili kredi kaydına ait taksit hareketleri görünecektir. Ödemesi yapılmak istenen taksit, seçilip soldaki (Öde) butonuna tıklanarak taksitin ödemesi yapılabilir. Ödenmemiş taksitlerin tamamı tek işlemde kapatılmak isteniyorsa soldaki (Kapat) butonuna tıklanabilir. Ödenmiş bir taksit seçili durumda iken soldaki (Liste) butonuna tıklandığında seçili taksite ait ödeme görülebilir ve istenirse silinebilir. Üst bölmedeki kredi kullanım kaydı seçilip soldaki (İptal) butonuna tıklandığında seçili kredinin kalan taksitleri ve kredi iptal edilecektir. Kredi kullanım kaydı seçilip soldaki (Sil) butonuna tıklandığında seçili kredi, taksitleri ile birlikte silinebilir. 

        Soldaki kriter alanlarından istenilen şekilde kriterler belirtilerek filtreleme yapılabilir. Raporun kullanımında  Tüm Raporlar İçin Kullanım Özellikleri makalemizde anlatılan özellikler de geçerlidir. 

 

17. POS HESAP TABLOSU

           Bu pencere, belirtilen tutarın, mevcut pos seçeneklerindeki "Provizyon Oranı" ya da "Satış Vade Oranı"na göre kesinti tutarını ve toplam tutarını göstermektedir. "İşlem Tutarı" alanına kesintisi hesaplanacak tutar girilmelidir. "Kaynak Vade" alanından seçilen orana ve mevcut pos tanımlarına göre hesaplanmış tutarlar alttaki grid tabloda görülebilir. 

 

18. BANKA ANALİZİ

            Bu rapor, mevcut banka hesaplarındaki pos, çek, senet vb. işlemlere göre "Toplam Borç", "Toplam Alacak" ve "Toplam Bakiye" değerlerini göstermektedir. Filtreleme yapıldığında üst bölmede seçilen banka hesabına göre alttaki bölmede o hesaba ait bakiyeler görülebilir. En alttaki bölmede ise listelenen tüm hesaplara ait toplamlar görülebilir. Sağ üstteki (Kartını Aç) butonuna tıklandığında seçili durumdaki bankanın tanım penceresi açılabilir. Soldaki kriter alanlarından istenilen şekilde kriterler belirtilerek filtreleme yapılabilir. Raporun kullanımında  Tüm Raporlar İçin Kullanım Özellikleri makalemizde anlatılan özellikler de geçerlidir. 

 

 

Etiketler

Bu bilgi yararlı oldumu ?