Wolvox ERP 8.06.01

Eklenme Tarihi : 19.10.2017
Görüntülenme Sayısı : 2445

Sürüm Güncellemesi

AKINSOFT Wolvox ERP

Version : 8.06.01

23.10.2017

 

Finans Yönetimi

 

1- Banka Bakiyeler Listesi” raporunun “İşlem Tarihi” kriterine göre filtrelenebilmesi sağlandı.

2- Vade tarihi gelmemiş ve cirolanmış müşteri çeklerinin, “Cari Kart Analizi” raporunda “Detaylar” sekmesindeki “Risk Analizi” bölmesinde görülebilmesi sağlandı.

3- Banka tanımları kısmında “Asıl Kredi Kartı”na bağlı, ek kartlar tanımlanabilmesi sağlandı.

 

 

4- Cari kodununun üst alanda görülebilmesi sağlandı.

5- Cari tanımlarına ülke için varsayılan değer atanabilmesi için şirket kayıt işlemlerine ülke bilgisi eklendi.

6- Kredi işlemlerinde Excel ile aktarım sağlandı.

7- Cari tanımlarında yeni işlem alanını kullanarak masraf faturası oluşturabilme sağlandı.

8- Cari kart birleştirme işlemi ekranında carilerin ticari ünvanlarının görülebilmesi sağlandı.

9- Kredi ödemesinde bankadan ödemeye evrak no alanı eklendi

10- Masraf faturası alanına eski masraf faturalarına geçilmesi için 'Eski Faturalar' butonu eklendi.

11- Cari için, belli bir vadesi geçtiğinde satışı durdurma özelliğine tolerans gün sistemi eklendi. Limit geçmiş olsa bile belli bir gün limiti koydu iseniz o gün dolana kadar satışa devam edebilir bunu uyarı olarak görebilirsiniz. Bunu genel olarak tüm carilere yada cari bazlı ayrı ayrı yapabilirsiniz.

 

12- Cari yaşlandırma raporu genel toplamlara geciken tutar ve cari yaşlandırma raporunda dönemsel rapor alındığında dönemlerin toplanmının eklenmesi sağlandı.

13- Yeni kaydedilecek carilerde otomatik gelmesi için karekod transfer ayarı eklendi. (Genel ayarlar, cari ayarlarından seçim yapılması gerekmektedir.)

 

 

 

Stok Yönetimi

1- Stok tanımlar listesine, stoğun geçerli depo bilgisi alanı eklendi.

2- Hızlı stok kayıt ekranında bulunan Alış KDV oranının Genel Ayarlar -> Alış Faturası -> KDV Oranı sabitinden alması sağlandı. 

3- Stok tanımları depo alanına miktar termin, miktar bloke eklendi.

 

 

 

Satın Alma/Satış Yönetimi

 

1- İrsaliye faturalandırma işleminde birden fazla irsaliye seçiminde seçili irsaliyelerin tutarlarının toplanması sağlandı.

2- Faturaya lot özelliği olan stok eklenirken gelen Seri/Lot işlemleri penceresindeki miktar alanına ondalıklı değer girilebilmesi sağlandı.

3- Teklif çıktılarında her bir stok için “Teslim Süresi” ve “Ödeme Günü” bilgilerinin yazdırılabilmesi sağlandı.

4- Fatura, İrsaliye, Teklif vb. Girişlerinde stok hareketleri bölmesindeki etkin stok için görüntülenen (Ctrl + A) “En Son Satış/Alış Bilgileri” penceresinde görüntülenecek hareket sayısı 50 ye yükseltildi.

5- Fatura yazdırmada “Vade Günü” bilgisinin (Fatura Vadesi - Fatura Tarihi farkı) yazdırılabilmesi sağlandı.

6- Kar/Zarar ve stok envanter raporlarında seçilen maliyet fiyatınının hafızada tutulabilmesi sağlandı.

7- Masraf faturasında kısayol ile cari kartının açılabilmesi sağlandı.

8- Fatura özel raporunda gruplanacak alanlara fatura grubunun eklenmesi sağlandı.

9- İrsaliye ekranından irsaliyeye ait faturanın açılabilmesi sağlandı.

10- Toplu irsaliye faturalandırma ekranında her irsaliye için ayrı fatura oluşturma seçeneği eklendi.

11- Toplu satış irsaliyesine sevk tarihi eklendi.

12- Toplu satış irsaliyesinde birim değiştirebilme özelliği eklendi.

13- Fatura raporunda (hareketli) pazarlama personeli ve miktar 1 toplam alanlarının görüntülenebilmesi sağlandı.

14- Sipariş teslim raporunda sipariş durumlarına göre renklendirme eklendi.

15- Masraf faturası raporu filtreleme seçeneklerine ithalat kodu eklendi.

16-  Fatura dizaynına tüm döviz kurlarının çekilmesi sağlandı.

17- Satış ve Satın Alma işlemleri irsaliye raporunda İrsaliye Türü kısmında seçim yapılması sağlandı.

18- Sevkiyat planlamada ürün barkodu okutulduğunda mevcut olmayan ürünün okutulması durumunda gelen uyarı ekranının onaylanmadan işleme devam edilmemesi sağlandı. 

 

 

 

Üretim Yönetimi

1-  Yurt içi alınan sipariş penceresindeki sipariş, basit üretim kısmına aktarımında birden fazla reçetesi olan stoklar için reçete seçilebilmesi sağlandı.

2-  Reçete ürün ağacında yazı rengini ve zemin rengini belirleyebilme sağlandı. 

Ürün ağacı üzerinde ilgili nesnenin üstünde sağ click yaparak işlemi sağlayabilirsiniz.

 

3-  Makine bazında vardiya seçimi sağlandı. Makinalarınıza birden fazla vardiya seçimi yapabilirsiniz.

4- Makine izlem raporu eklendi. 

Bu rapor ile makinelerinizin ileri tarihli çalışmalarını görebilirsiniz.

5- Reçete ekranına kayıt sayısı eklendi.

6- Birden fazla reçetenin birleştirilmesinde, birleştirilen bir reçetede değişiklik yapılınca ana reçetenin güncellenmesi sağlandı.

Örneğin: A reçetesi ile B reçetesini birleştirerek C reçetesi yaptınız.

A reçetesinde yaptığınız bir değişikliğin C reçetesine yansıması sağlandı.

7-  Reçete üzerinde Stok bul işlemi eklendi.

8- Reçete ürün ağacında, ürün ağacının kapalı/açık gelmesi için seçenek eklendi.

9- Online iş merkezinde makine seçimi yapılabilmesi sağlandı.

10- Online iş merkezi Miktar gir kısmına onaylanmayan miktar alanı eklendi.

11- Online iş merkezi grid özelleştirme aktif edildi.

 

 

 

 

Servis Yönetimi

1- Servis Fişi hareket alanında hizmet eklenirken hizmetlerin varsayılan olarak filtrelenmiş şekilde getirilmesi sağlandı.

2-  Servis randevu listesi raporundaki hareketler kısmında toplam “İşlem Süresi” bilgisinin yazdırılabilmesi sağlandı.

3- Servis fişinde marka model tanımı yapılabilmesi için özellik eklendi.

4- Cari tanımlarında yer alan servis ürün bilgilerinin Cari Servis Tanımlar Listesinde görüntülenmesi sağlandı.

 

 

 

 

İthalat Yönetimi

1- Stok millileştirme listesi raporunun stok bazlı alınabilmesi sağlandı.

2- İthalat Dosya Listesi ve Stok Millileştirme Listesi raporlarına yazdırma özelliği eklendi.

3- İthalat dosyasında hareketler bölümü altındaki tediye ve masraf faturaları hareketlerinin çift tıklama ile ilgili kaydı açması sağlandı.

 

 

 

 

 

e-Fatura / e-Arşiv

1- Alıştan iade faturaları için kontrol paneline e-Fatura durum değiştirme yetkisi eklendi. 

2- e-Fatura gönderimlerinde cari son bakiyesinin gönderilmesi sağlandı. (e-Fatura ayarlarından aktif edilmesi gerekmektedir.)

 

 

Genel

 

1- Bazı veri alanlarına özelleştirme eklendi.

1.1- Örneğin; 

Fatura içerisinde notlar alanını özelleştirmek için sağ tıklayınız.

1.2- Zemin rengini, yazı karakterleri ve renklerini ilgili alandan değiştirebilirsiniz.

2-  Fatura hareket satırında stok adı arama penceresi v.b alanların boyutlandırabilir olması sağlandı.

Etiketler

Bu bilgi yararlı oldumu ?