MS SQL Veritabanı Kullanarak, WOLVOX''a Uzaktan Erişim İçin Modemden Açılması Gereken Portlar...


               MS SQL Veritabanı kullanıcılarının programı uzak erişimde kullanabilmeleri için aşağıda ekran görüntüsü verilen portları server makine üzerinden açmaları gerekmektedir.

  

Bu bilgi yararlı oldumu ?