AKINSOFT Programları Rapor Dizaynlarında Expression Kullanımı
A420
AKINSOFT Programları Rapor Dizaynlarında Expression Kullanımı
         AKINSOFT Programlarında, arp uzantılı form ve rapor dizaynlarında, veri alanlarındaki standart Tablo ve Alan kısımlarından gösterilemeyen bazı alanlar ya da çeşitli veri alanlarından hesaplama yaptırılarak gösterilmesi istenen sonuçlar Expression kullanılarak gösterilebilir.  İlgili dizaynda gösterilemeyen bir alan, raporun dataset'inde yer alıyorsa Expression kullanımı ile gösterilebilir. Aynı zamanda aritmetik operatörler ve fonksiyonlar kullanılarak veri alanları ile ilgili hesaplama yaptırılabilir ve sonuç çıktıda gösterilebilir. Bir örnekle görelim:

    Wolvox ERP programımızda Cari Hareket Raporu nun yazıcı çıktısında, hareketin işlendiği şubenin kodunu da göstermek istediğimizi varsayalım. Bu durumda;

1.
Cari Hareket Raporu nda sağ üstteki Yazdır butonundan Aktif Raporu Tasarla seçeneğine tıklayarak dizayn penceresine girelim.

2. Açılan dizayn penceresinde üstten Report2 sayfasına tıklayalım.


3. Bu sayfada üstte veri alanlarının bulunduğu QRBand1 bandında, Şube Kodu'nu göstereceğimiz Expression için boş bir bölüm açalım. Bu işlem için çıktıda göstermek istemediğimiz Dvz.Borç, Dvz.Alacak ve bu başlıkların hemen altındaki 3 adet veri alanını silelim.

4. QRBand1 Bandı seçili iken sol üstteki Expression Ekle (Expression Ekle) butonuna tıklayalım. Sonra açtığımız boş bölüme tıklayalım. Tıkladığımız yere QRExpr1 adında bir alan eklenecektir.
5. Eklediğimiz Expression seçili durumda iken soldaki Expression satırına tıklayıp oradaki kutuya SUBE_KODU yazalım ve klavyeden Enter tuşuna basalım.


6. Bu işlemden sonra eklediğimiz alanın şube kodunu gösterdiğini belirtmek için üst kısmına bir metin alanı ekleyerek Metin satırına Şube Kodu yazalım.
7. Sonrasında yaptığımız değişiklikleri korumak için sol üstteki  (Kaydet) butonuna tıklayalım.


8. Bu işlemler sonrasında raporu önizleme yaptığımızda cari hareketin gerçekleştirilmiş olduğu şubenin kodunu da raporda görme ve yazdırma imkanımız olacaktır. Normal veri alanı eklenerek gösterilemeyen bu alan, Expression kullanımı ile gösterilebilmektedir.

          Ayrıca Expression kullanımı ile sayısal veri alanları üzerinde aritmetik hesaplamalar (+ - * /) yaptırılabilir ve  fonksiyonlar kullanılabilir. Aşağıda bunlara ait bazı örnekler verilmiştir:

KPB_FIYATI_2/(1+(KDV_ORANI/100))

IF(ISK_TUTAR_STOK = 0, ' ', '%')

IF(COPY(BAGLANTI_NO,1,3) <> 'ASP', BAGLANTI_TARIHI, ' ')

IF(SUM(ISK_TUTAR_1) + SUM(ISK_TUTAR_2) = 0, ' ', SUM(ISK_TUTAR_1) + SUM(ISK_TUTAR_2))

IF(COPY(ACIKLAMA,1,5) = 'Çek -', 'Kendi Çekim', IF(COPY(ACIKLAMA,5,7) = 'Müşteri', 'Müşteri Çeki', ''))

INT(FRAC(MIKTARI)*60)

ADI + ' ' + SOYADI

Kullanılabilecek Operatörler

 Operatör  Açıklama
 +  Toplama
 -  Çıkarma
 *  Çarpma
 /  Bölme
 ( )
 Parantez
 And  Mantıksal Ve
 Or  Mantıksal Veya
 Not  Mantıksal Değil
 =  Eşit
 <  Küçük
 >  Büyük
 <=  Küçük eşit
 >=  Büyük eşit
 <>  Eşit değilKullanılabilecek Bazı Fonksiyonlar

 Fonksiyon  Tanımı  Kullanımı
 Average Bir sütundaki değerlerin ortalamasını bulur.  Avg(ALAN_ADI)
 Copy Sözcüğün bir parçasını kopyalar.
 Copy(ALAN_ADI,başlama,uzunluk)
 Count Kayıt sayacını arttırır.
 
 Date Günün tarihini verir.
 DATE
 False Mantıksal olumsuz değer
 
 FormatNumeric 
Değerlerin gösterimini biçimlendirir.
 FormatNumeric('###,###',ALAN_ADI)
 Frac Sayının virgülden sonraki kısmını verir.
 Frac(ALAN_ADI)
 If Koşul değerlendirmesi yapar.
 IF(koşul,doğruysa,yanlışsa)
 Int Verilen değişkenin tam kısmını verir.
 Int(ALAN_ADI)
 Lower Sözcüğü küçük harfe çevirir.
 Lower(ALAN_ADI)
 Max Bir sütundaki değerlerden en büyük olanı bulur.  Max(ALAN_ADI)
 Min Bir sütundaki değerlerden en küçük olanı bulur.  Min(ALAN_ADI)
 Pretty Sözcüğün ilk harfini büyük harfe çevirir.
 Pretty(ALAN_ADI)
 Sqrt Sayısal değerin karekökünü verir.
 Sqrt(ALAN_ADI)
 Str Sayısal değeri metine çevirir.
 Str(ALAN_ADI)
 Sum Bir sütundaki değerlerin toplamını verir.
 Sum(ALAN_ADI)
 Time Şu andaki saati verir.
 TIME
 True Mantıksal olumlu değer  
 TypeOf Verilen değişkenin tipini verir.
 TypeOf(ALAN_ADI)
 Upper Sözcüğü büyük harfe çevirir.  Upper(ALAN_ADI)

Bu bilgi yararlı oldumu ?