AKINSOFT Programları Rapor Dizaynlarında Expression Kullanımı

Eklenme Tarihi : 21.08.2015
Görüntülenme Sayısı : 10501

         AKINSOFT Programlarında, arp uzantılı form ve rapor dizaynlarında, veri alanlarındaki standart Tablo ve Alan kısımlarından gösterilemeyen bazı alanlar ya da çeşitli veri alanlarından hesaplama yaptırılarak gösterilmesi istenen sonuçlar Expression kullanılarak gösterilebilir.  İlgili dizaynda gösterilemeyen bir alan, raporun dataset'inde yer alıyorsa Expression kullanımı ile gösterilebilir. Aynı zamanda aritmetik operatörler ve fonksiyonlar kullanılarak veri alanları ile ilgili hesaplama yaptırılabilir ve sonuç çıktıda gösterilebilir. Bir örnekle görelim:

    Wolvox ERP programımızda Cari Hareket Raporu nun yazıcı çıktısında, hareketin işlendiği şubenin kodunu da göstermek istediğimizi varsayalım. Bu durumda;

1. Cari Hareket Raporu nda sağ üstteki Yazdır butonundan Aktif Raporu Tasarla seçeneğine tıklayarak dizayn penceresine girelim.

2. Açılan dizayn penceresinde üstten Report2 sayfasına tıklayalım.

                                       

 


3. Bu sayfada üstte veri alanlarının bulunduğu QRBand1 bandında, Şube Kodu'nu göstereceğimiz Expression için boş bir bölüm açalım. Bu işlem için çıktıda göstermek istemediğimiz Dvz.Borç, Dvz.Alacak ve bu başlıkların hemen altındaki 3 adet veri alanını silelim.

                                      

 


4. QRBand1 Bandı seçili iken sol üstteki Expression Ekle (Expression Ekle) butonuna tıklayalım. Sonra açtığımız boş bölüme tıklayalım. Tıkladığımız yere QRExpr1 adında bir alan eklenecektir.

                                     

 


5. Eklediğimiz Expression seçili durumda iken soldaki Expression satırına tıklayıp oradaki kutuya SUBE_KODU yazalım ve klavyeden Enter tuşuna basalım.

                                    

 
 
 
6. Bu işlemden sonra eklediğimiz alanın şube kodunu gösterdiğini belirtmek için üst kısmına bir metin alanı ekleyerek Metin satırına Şube Kodu yazalım.
 
                                   7. Sonrasında yaptığımız değişiklikleri korumak için sol üstteki  (Kaydet) butonuna tıklayalım.

8. Bu işlemler sonrasında raporu önizleme yaptığımızda cari hareketin gerçekleştirilmiş olduğu şubenin kodunu da raporda görme ve yazdırma imkanımız olacaktır. Normal veri alanı eklenerek gösterilemeyen bu alan, Expression kullanımı ile gösterilebilmektedir.

          Ayrıca Expression kullanımı ile sayısal veri alanları üzerinde aritmetik hesaplamalar ( +  -  *  / ) yaptırılabilir ve  fonksiyonlar kullanılabilir. Aşağıda bunlara ait bazı örnekler verilmiştir:

KPB_FIYATI_2/(1+(KDV_ORANI/100))

IF(ISK_TUTAR_STOK = 0, ' ', '%')

IF(COPY(BAGLANTI_NO,1,3) <> 'ASP', BAGLANTI_TARIHI, ' ')

IF(SUM(ISK_TUTAR_1) + SUM(ISK_TUTAR_2) = 0, ' ', SUM(ISK_TUTAR_1) + SUM(ISK_TUTAR_2))

IF(COPY(ACIKLAMA,1,5) = 'Çek -', 'Kendi Çekim', IF(COPY(ACIKLAMA,5,7) = 'Müşteri', 'Müşteri Çeki', '))

INT(FRAC(MIKTARI)*60)

ADI + ' ' + SOYADI

          Sayısal veri alanlarında virgülden sonra gösterilecek hane sayısı, Expression nesnesi seçili durumda iken soldaki "Gösterim Formatı" satırından ayarlanabilir. Örneğin virgülden sonra iki hane göstermek için "Gösterim Formatı" alanına ,0.00 yazılarak Enter tuşuna basılmalıdır. 

 

Kullanılabilecek Operatörler
 
 Operatör  Açıklama
 +  Toplama
 -  Çıkarma
 *  Çarpma
 /  Bölme
 ( )  Parantez
 And  Mantıksal Ve
 Or  Mantıksal Veya
 Not  Mantıksal Değil
 =  Eşit
 <  Küçük
 >  Büyük
 <=  Küçük eşit
 >=  Büyük eşit
 <>  Eşit değil
 
 
 
Kullanılabilecek Bazı Fonksiyonlar
 
 Fonksiyon  Tanımı  Kullanımı
 Average Bir sütundaki sayısal değerlerin aritmetik ortalamasını bulur.  Avg(ALAN_ADI)
 Copy Alandaki değerin bir parçasını verir.  Copy(ALAN_ADI,başlama,uzunluk)
 Count Kayıt sayacını arttırır.  
 Date Günün tarihini verir.  DATE
 False Mantıksal olumsuz değer  
 FormatNumeric  Sayısal değerlerin gösterimini biçimlendirir.  FormatNumeric('###,###',ALAN_ADI)
 Frac Sayısal değerin virgülden sonraki kısmını verir.  Frac(ALAN_ADI)
 If Koşul değerlendirmesi yaparak dallanma yapar.   IF(koşul,doğruysa yapılacak,yanlışsa yapılacak)
 Int Verilen sayısal değerin tam kısmını verir.  Int(ALAN_ADI)
 Lower Alandaki metinsel değerin tamamını küçük harfe çevirir.  Lower(ALAN_ADI)
 Max Bir sütundaki sayısal değerlerden en büyük olanı bulur.  Max(ALAN_ADI)
 Min Bir sütundaki sayısal değerlerden en küçük olanı bulur.  Min(ALAN_ADI)
 Pretty Alandaki metinsel değerin ilk harfini büyük harfe çevirir.  Pretty(ALAN_ADI)
 Sqrt Sayısal değerin karekökünü verir.  Sqrt(ALAN_ADI)
 Str Sayısal değeri metine çevirir.  Str(ALAN_ADI)
 Sum Bir sütundaki sayısal değerlerin toplamını verir.  Sum(ALAN_ADI)
 Time Şu andaki saati verir.  TIME
 True Mantıksal olumlu değer  
 TypeOf Verilen alan adının tipini verir.  TypeOf(ALAN_ADI)
 Upper Alandaki metinsel değerin tamamını büyük harfe çevirir.  Upper(ALAN_ADI)

 

 

Bu bilgi yararlı oldumu ?